Sökning: "Attack ads"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Attack ads.

 1. 1. “THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY” The Ethnographic Content Analysis of the Negative Political Ads in the Post-Soviet Hybrid Democracy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tamar Samkharadze; [2021-09-13]
  Nyckelord :Negative Campaigning; Attack ads; Post-Soviet; Hybrid democracy; Personalization of Politics; Ethnographic Content Analysis;

  Sammanfattning : Research in field negative campaigning has demonstrated an anglophone nature. Little is known about strategies of negativity beyond American and the Western European scope. LÄS MER

 2. 2. Detecting ADS-B spoofing attacks : using collected and simulated data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alex Wahlgren; Joakim Thorn; [2021]
  Nyckelord :ADS-B; ATC; Spoofing; Air Communication; OpenSky; OpenScope; Security; SVM; Machine Learning;

  Sammanfattning : In a time where general technology is progressing at a rapid rate, this thesis aims to present possible advancements to security in regard to air traffic communication. By highlighting how data can be extracted using simple hardware and open-source software the transparency and lack of authentication is showcased. LÄS MER

 3. 3. The ADS-B protocol and its'weaknesses : Exploring potential attack vectors

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Sjödin; Marcus Gruneau; [2020]
  Nyckelord :ADS-B; Air Safety; Hacking; OSSTMM3; Pentesting; ; ADS-B; Flygsäkerhet; Hacking; OSSTMM3; Pentesting; ;

  Sammanfattning : ADS-B är ett protokoll som används över hela världen för att piloter och flygledning ska få en bättre bild över trafiksituationen i luften.Tidigare studier har uppmärksammat att säkerheten kring protokollet är bristfällig eftersom det saknas kryptering. LÄS MER

 4. 4. Simulating ADS-B and CPDLC messages with SDR

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hanna Gustafsson; Sofie Eskilsson; [2020]
  Nyckelord :ADS-B; CPDLC; SDR;

  Sammanfattning : Several studies have shown insufficient security in air traffic communication. The increase in air traffic in recent years also increases the need for improved security. CPDLC is used to communicate in text over the data link and ADS-B determines the position of an aircraft. These techniques are looked upon and simulated in the thesis. LÄS MER

 5. 5. Medias bild av misstänkta kvinnor - med särskilt fokus på Sommarstugemordet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; media; misstänkta kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Media som inte utgör public service finansieras genom annonsförsäljning. Det leder till att tidningarna väljer ut sitt innehåll utifrån vad de tror säljer och det finns vissa omständigheter som ökar nyhetsvärdet i en händelse. Av de som står misstänkta för brott utgör kvinnor cirka 20 %. LÄS MER