Sökning: "Negative Campaigning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Negative Campaigning.

 1. 1. “THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY” The Ethnographic Content Analysis of the Negative Political Ads in the Post-Soviet Hybrid Democracy

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tamar Samkharadze; [2021-09-13]
  Nyckelord :Negative Campaigning; Attack ads; Post-Soviet; Hybrid democracy; Personalization of Politics; Ethnographic Content Analysis;

  Sammanfattning : Research in field negative campaigning has demonstrated an anglophone nature. Little is known about strategies of negativity beyond American and the Western European scope. LÄS MER

 2. 2. What triggers negativity in candidates´campaigns? Examining the importance of personal characteristics, the role of the media, and the election context.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Kyriakos Konstanta; [2021-07-27]
  Nyckelord :campaigns; attack politics;

  Sammanfattning : Research in negative campaigning is growing throughout the years, however, the focus by researchers has been put into negativity’s effects. The present study seeks to address the research void detected in the negative campaigning’s drivers. LÄS MER

 3. 3. Influencers Politiska Marknadsföringsstrategier : En kvalitativ studie om alternativa aktörer i politisk marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Karlén; [2019]
  Nyckelord :influencer; politisk marknadsföring; politik; personalisering; negative campaigning; negativ politisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Inför riksdagsvalet 2018 syntes en ny aktör inom fältet för politisk marknadsföring; influencern. Denna studie är skriven i syfte att granska vilka strategier som används då influencers försöker påverka människor politiskt. LÄS MER

 4. 4. Political branding through Facebook : - A study of party branding during the Swedish general elections 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Lindblad; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There have not been many studies of political branding of parties on Facebook yet. The case of political branding on Facebook in the Swedish general elections of 2018 were studied in this thesis, and all eight parties in parliament were included. LÄS MER

 5. 5. Negative Campaigning, en retorisk strategi? : En kvalitativ textanalys av samtliga riksdagspartiers valaffischer i rikdsagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Max Salomonsson Grassi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER