Sökning: "personalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet personalisering.

 1. 1. “Gilla om du vill ha en valrörelse som handlar om sakfrågor istället för smutskastning” - En kvantitativ innehållsanalys om negativa kampanjer på politiska partiers Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Isabel Lindén; Elin Rasmusson; Cornelia Sahlin; [2023-03-10]
  Nyckelord :Instagram; politisk kommunikation; negativa kampanjer; framing; priming; personalisering;

  Sammanfattning : Executive summary The political strategic communication that involves mapping the opponent's weaknesses and aiming criticism towards the opponent can be found far back in time. How this criticism has been applied is something that has varied, but the phenomenon is often referred to as negative campaigning. LÄS MER

 2. 2. Konsumentens upplevda värde av personaliserad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Staaf; Emma Olingsberg; [2023]
  Nyckelord :Personaliserad marknadsföring; personalisering- och integritetsparadoxen; The Privacy Calculus Theory; tjänstedominant logik; värdeskapande;

  Sammanfattning : Studien behandlar fenomenet personaliserad marknadsföring, som har avancerats i dess tillämpning på senare år och har kommit att bli en hyperanpassad upplevelse för mottagaren. Individens informationsutlämnande är centralt för företagens möjlighet att tillämpa marknadsföringsstrategin och därav har det konstaterats att det finns både fördelar och risker med personaliserad marknadsföring, vilket belyses av personalisering- och integritetsparadoxen. LÄS MER

 3. 3. Den digitaliserade politikern : En kvalitativ socialsemiotisk studie på hur svenska partiledare konstruerar ett personligt varumärke på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Klara Villebeck; [2023]
  Nyckelord :Political communication; Political marketing; Personal branding; Personalization; Social semiotics; Social media; Mediatized politics; Instagram; Politisk kommunikation; Politisk marknadsföring; Personligt varumärke; Personalisering; Socialsemiotik; Sociala medier; Medialiserad politik; Instagram;

  Sammanfattning : Den politiska kommunikationen har alltid varit nära kopplad till medier och i ett ständigt förändrat medielandskap har politiska partier och aktörer desto mer varit i behov av att anpassa sina strategier för att nå ut med sina budskap. Till följd av digitaliseringens stora genomslag har den visuella politiska kommunikationen blivit mer betydelsefull än någonsin tidigare där politiker kan kommunicera direkt till sina följare genom sociala plattformar. LÄS MER

 4. 4. Personlig anpassning för Interaktionsdesign i VR : Hur kan vi skapa ett mer personligt/interaktivt gränssnitt i VR?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Colin Nordmark; Linus Gordon; [2022]
  Nyckelord :VR; User Interface; Personalize; Interactivity; Affordances; Research Through Design; Design Fiction; Gränssnitt; Personalisering; Interaktivitet; Affordances; Research Through Design; Design Fiction;

  Sammanfattning : VR är ett växande medium men också ett medium som har stor potential för att utöka vår kapacitet som människor. Det finns olika designexempel inom fältet på hur gränssnitten ska se ut men enligt vår mening använder inte dessa gränssnitt mediets potential fullt ut. LÄS MER

 5. 5. Designprinciper för adaptivitet och dess påverkan på användarupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Rebecka Lindblad; Matilda Kerttu; [2022]
  Nyckelord :Designprinciper; användarupplevelse UX ; användargränssnitt; artificiell intelligens; adaptivitet;

  Sammanfattning : I denna uppsats utvecklades designprinciper som stödjer adaptivitet och hur det bidrar till en positiv användarupplevelse. Detta är ett område som är aktuellt eftersom adaptivitet är en alltmer konkurrerande teknik för överlevnad i en digital transformation där även användarupplevelsen blir central för värdeskapande i adaptiva tjänster. LÄS MER