Sökning: "personalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet personalisering.

 1. 1. Personalised News in the World of Internet : Exploring solutions for a tailored news experience

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Amine Balta; [2020]
  Nyckelord :personalisation; customisation; user experience; tailored news; personalised news; customisable news; personalisering; anpassning; användarvänlighet; anpassat innehåll; personaliserade nyheter; anpassade nyheter;

  Sammanfattning : The landscape of news consumption has drastically changed, and so has the expectations. It is no longer about sitting at the breakfast table and reading the physical newspaper, the reader expects a well working digital solution. LÄS MER

 2. 2. Politik under personliga omständigheter: En kvalitativ studie av narrativen i partiledaren Ebba Buschs videobloggar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Lisa-Mari Gardelius; Joacim Börjesson; [2020]
  Nyckelord :personalisering; politisk kommunikation; personliga berättelser; politiska berättelser; socialsemiotik; narrativ analys; sociala medier; videoblogg; personalization; political communication; personal narratives; political narratives; social semiotic; narrative analysis; social media; video blogs; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examines the personalization of politics and aims to investigate how personal and political narratives are constructed and related to each other on a politician's own communication channel. Previous research has tended to disregard these channels and mainly focused on personalization from a news media perspective. LÄS MER

 3. 3. Instagrams algoritmiska personalisering ur ett användarperspektiv : En kvalitativ studie om användarupplevelsen av Instagrams relevansanpassning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Klara Kriström; Emilia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :algoritmer; algoritmisk personalisering; relevansanpassning; användarupplevelse; UX; Instagram; #ripinstagram;

  Sammanfattning : In 2016, Instagram announced an update in form of algorithmic personalization to improve user experience (UX) by showing “the moments we believe you will care about the most”.  This resulted in dissatisfaction and confusion in users, for instance expressed through the hashtag #RIPINSTAGRAM on social media. LÄS MER

 4. 4. Improved personalized suggestions on websites using machine learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filiz Boyraz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Automated web personalization is a desired feature both for a website visitor and owner. The visitor is released from the burden of selecting settings or use search tools to adapt the website for their needs and find the right content. The owner benefits from having the visitors find content on the website they otherwise would have overlooked. LÄS MER

 5. 5. Hjälp, var tog kunskapen och kompetensen vägen? : En fallstudie av Svea Hovrätt och Uppsala Kommuns arbete med att kompetenssäkra verksamheten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Thersthol; Eskil Höglund; [2019]
  Nyckelord :Secure competence; Competence development actions; Share knowledge; Retain knowledge; Knowledge loss; Staff turnover.; Kompetenssäkra; Kompetensutveckling; Kunskapsdelning; Kunskapsbevarande; Kunskapsförlust; Personalomsättning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra till en djupare förståelse över hur organisationer arbetar med att kompetenssäkra verksamheten och hantera kunskapsförlust till följd av personalomsättning. Den här undersökningen utgörs av en fallstudie av Uppsala kommun och Svea Hovrätt och har en kvalitativ ansats. LÄS MER