Sökning: "immigration tradition"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden immigration tradition.

 1. 1. Könsstympning – Visuell retorik för att upplysa om ett känsligt ämne

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Miranda Deligianni; [2017]
  Nyckelord :Information design; visual rhetoric; illustration; genital mutilation; Informationsdesign; Visuell retorik; illustration; könsstympning;

  Sammanfattning : Female genital mutilation is a deep rooted tradition that occurs in many parts of the world. Immigration has increased the number of genital mutilation within the country's borders. Genital mutilation can present problems both physically and mentally. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av möten med unga kvinnor som kommer från områden där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Johanna Svensson; Hanna Bergkvist; [2016]
  Nyckelord :female genital mutilation; midwife`s; young women; professional support; kvinnlig könsstympning; barnmorskor; unga kvinnor; professionellt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sed som utförs i flera länder i Afrika, längs ekvatorn och delar av Mellanöstern. Invandringen till Sverige från områden där kvinnlig könsstympning utförs ökar. Det innebär att svenska barnmorskor kommer att möta könsstympade kvinnor allt oftare. LÄS MER

 3. 3. Från Jingi till Shinto : En studie om den religiösa förändring som Jingi-kulten genomgick från 600- till 1500-talet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Sebastian Lundgren; [2015]
  Nyckelord :Japanese Buddhism; Jingi-cult; Jingikan; Kami-tradition; Religious Change; Shrine-tradition; Taoism;

  Sammanfattning : This essay is about the religious change that Jing-cult underwent 600-1500 A.D. It is a historical-critical essay based on literature studies, using Håkan Rydving’s theory of religious change. In chronological order, it will go through the religious change from ancient Japan to the late Muromachi-period when Shinto was created. LÄS MER

 4. 4. The interplay and clash of religious norms and Swedish divorce laws

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Iman Kamareh; [2015]
  Nyckelord :Political science; Social science; Sociology of Law; Law; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the interplay and clash of religious norms and Swedish divorce laws and the role of migration in shaping these processes. The case of Sweden deserves particular attention in this respect, as it has been more open than other EU countries in terms of accepting refugees and asylum seekers over the last two decades. LÄS MER

 5. 5. Female Genital Mutilation Experiences of Somali women living in Sweden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Farnoosh Rezaee Ahan; [2014-01-22]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Human rights; Consequences; Somali women; Sweden;

  Sammanfattning : Female genital mutilation (FGM) is a term used to incorporate a wide range of traditional practices. It involves the partial or total removal of the external female genitalia for cultural reasons in many African countries. LÄS MER