Sökning: "constructive"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade ordet constructive.

 1. 1. Komponerandets mysterier- En studie av fasader och hur de upplevs av respektive lekmän och arkitekter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Beatrice Plathner; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; architecture; komposition; composition; estetik; aesthetics; fasad; facade; ordning; order; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Det är ofta arkitekter får frågan “Varför ritar ni så fula hus nuförtiden?”. Majoriteten lekmän tycks föredra estetiken hos äldre hus framför det som byggs idag. Ämnet är aktuellt i olika medier, men problemet är att det sällan bedrivs en konstruktiv diskussion mellan de två sidorna. LÄS MER

 2. 2. Vilja, ärlighet och ansvar : En studie av motivationsbegreppet i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Persson; [2019]
  Nyckelord :motivation; social work; institutional logic; social constructivism and discourse.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The concept of motivation is frequently used in the field of social work and is often understood as both a feeling, an internal experience, as well as something social workers do with their clients. But with a social constructive perspective we will soon come to realize that the concept of motivation contains several layers of underlying discourse. LÄS MER

 3. 3. The Hidden Ingredients of Team Performance : A conceptual model for emotional intelligence, self-leadership and team performance

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mert Duruk; Ekin Topcu; [2019]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotional intelligence competencies; self-leadership; self-leadership strategies; team; team performance;

  Sammanfattning : Due to globalization and increasing complexity within the business environment, teams have become a way of life for many organizations in order to generate higher performance and sustain competitive advantage. Organizations, however, may fail to fully benefit from teams despite all the investment and efforts that they make. LÄS MER

 4. 4. Rättvis, tillrättavisande och sympatisk : En studie om manliga lärarstudenters relation till sitt framtida yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Philip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; Male discourses; Gender; Education; Profession; Hegemonisk maskulinitet; Manliga diskurser Kön; Utbildning; Yrke;

  Sammanfattning : The gender balance in Swedish preschool and elementary schoolteachers is highly uneven. Male preschool and elementary schoolteachers consist of only 4% and 25% respectively. The study’s motivation is found here. LÄS MER

 5. 5. Re-Imagining Civic Influence in Contemporary Uganda : A Study of Pentecostalism´s Role in the Empowerment of Kampala Youth

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vincent Bagne Weinstock; [2019]
  Nyckelord :Youth; marginalisation; Pentecostalism; agency; identity-making; community of solidarity; empowerment; constructive behaviour; civil rights; participation; Kampala; Uganda;

  Sammanfattning : This thesis explores what role Pentecostalism has as an emerging actor in Uganda in terms of empowering the largely marginalised youth population. Therefore, the purpose of the thesis is to examine how Pentecostalism may contribute to youth´s participation and influence in society and, as such, the realisation of their civil rights as the sovereigns of the country. LÄS MER