Sökning: "constructive"

Visar resultat 1 - 5 av 570 uppsatser innehållade ordet constructive.

 1. 1. Kvalitet i en lärarutbildning -En intervjustudie med nyblivna lärare i samhällskunskap om deras perspektiv på lärar-utbildningen efter en tids arbete som lärare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Johannes Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Higher education; Teacher; Quality; Assessment; Measurement;

  Sammanfattning : The growing interest of quality measurements and assessments in school is nothing new. Over the past decades in Europe, PISA and TIMMS have become standard quality measurements in how well students perform. LÄS MER

 2. 2. Reducing or reproducing gender norms : An ethnographic study based on observations in Ugandan preschools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Olsson; Elsa Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; education; equality; gender; ethnography; observation; preschool; teachers.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute, with knowledge of conceptions of male and female, to Ugandan preschools and to study in what ways gender norms in the Ugandan society are reflected and developed in the daily activity in preschools. The theoretical underpinnings used in this study are social constructive and inspired by Butler, Connell and Pearse among others. LÄS MER

 3. 3. Text utan kontext : en granskning av kyrkobeskrivningar utifrån forskning om antijudiska motiv i svenska kyrkobyggnader

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Malin Norrby; [2020]
  Nyckelord :Interreligious Studies; Church History; Jewish-Christian relations; medieval iconography; othering; antisemitism; antijudaism; heritagisation; musealisation; Church of Sweden; Judensau; Ecclesia and Synagoga; Cain; medieval legends; Interreligiösa studier; Kyrkohistoria; Judisk-kristna relationer; medeltida bildtradition; antisemitism; antijudaism; andrefiering; kulturarvsprocessen; musealisering; Svenska kyrkan; Judesuggan; Ecclesia och Synagoga; Kain; medeltida legender;

  Sammanfattning : This study has a threefold aim:  to make a theological contextualisation of four medieval anti-Jewish motifs in Christian iconography represented in churches in Sweden and to study how these motifs has been described and contextualised in guidebooks and other material written for the interested public from post-war to recent years. The study also explores the role of heritagisation and musealisation of the church buildings in relation to how the motifs are described in the material. LÄS MER

 4. 4. The Morality of Depression : A Theoretical Study on the Social Maintenance of Depression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lina Alarabi; [2020]
  Nyckelord :depression; morality; social control;

  Sammanfattning : This theoretical study depicts and highlights the seemingly individual phenomenon of depression in a social and collective light. Shame and guilt naturally invoke negative responses in people, yet, this has been found beneficial for the social solidarity of a collective. LÄS MER

 5. 5. "Men vart leder ett lokalt tiggeriförbud i Vellinge?" : En fallstudie om hur tiggeri konstrueras i debatten om tiggeriförbud.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Liza Svärdh; Louise Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Beg; begging; tiggeri; social construction; accounts; moraliska redovisningar; problem perspective; problemkonstruktion; Social Sciences;

  Sammanfattning : But what will be the result of a local ban on begging in Vellinge? : A case study on the construction of begging in the debate regarding a criminalization of begging. The aim of this study was to investigate the social construction of begging in the public debate regarding the criminalization of begging in Vellinge municipality in Sweden. LÄS MER