Sökning: "Berggren Therése"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Berggren Therése.

 1. 1. Den matematiska kommunikationen : En kvantitativ studie utifrån fem pedagogers användning av matematiska begrepp.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Nathalie Sjödin; Therese Berggren; [2018]
  Nyckelord :Matematiska begrepp; måltid; samling; pedagoger; kvantitativ;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur ofta och vilka matematiska begrepp pedagogerna använder sig av vid rutinsituationer och planerade situationer. För att kunna studera detta har vi gjort observationer med hjälp av ljudinspelning och observationsprotokoll. LÄS MER

 2. 2. "Spring inte inne" : Pedagogers förhållningssätt till grovmotorik inomhus

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Berggren; Therése Larsen; [2018]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; grovmotorik; inomhus; pedagoger; tillåtande;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att titta hur inomhusmiljön inspirerar till grovmotoriska rörelser inomhus. Vi har valt att fokusera på den grovmotoriska aspekten av fysisk aktivitet och vilket förhållningssätt pedagoger har till att barn får utöva sådana aktiviteter på förskolor. LÄS MER

 3. 3. Musikens värde som pedagogiskt redskap - Hur musik kan väcka känslor i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alm Viktoria; Berggren Therése; [2017]
  Nyckelord :Pedagogiskt verktyg; Musikaliskt habitus; Musik; Kulturförmedlare; Känslor; Habitus; Förskolan;

  Sammanfattning : Nallekonsert är ett återkommande konsertkoncept framfört av Malmö symfoniorkester på Malmö Live, där barn i åldern fyra till sju år ges möjlighet att uppleva och upptäcka sång, musik och olika musikaliska genrer. Denna studie undersöker Nallekonserter som ett pedagogiskt instrument för att närma sig känslor med hjälp av musik. LÄS MER

 4. 4. Hälsa och skolrelaterade svårigheter hos barn födda för tidigt i yngre skolålder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Therese Berggren; Julia Jansson; [2016]
  Nyckelord :Prematur födsel; hälsa; skola; mobbning; Nordiska hälso och familjeformuläret; CBCL; WISC-IV;

  Sammanfattning : Förbättring av den perinatala vården har lett till att fler barn födda för tidigt (FT) idag överlever. Tidigare forskning har visat att den prematura populationen utgör en riskgrupp för neurologiska och fysiska nedsättningar samt negativa hälsopåverkan, bland annat genom en ökad risk för skolrelaterade problem och mobbning. LÄS MER

 5. 5. Är förkunskaperna onödiga? - Kartläggningens betydelse för att ta tillvara nyanlända elevers kunskaper i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Berggren; [2016]
  Nyckelord :nyanlända kartläggning historiekultur tankebegrepp innehållsbegrepp språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER