Sökning: "Berit Carlsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Berit Carlsson.

 1. 1. Vård- och omsorgsplanering : Intervjustudie ur kommunalt anställda sjuksköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jenny Andersson; Berit Carlsson; [2008]
  Nyckelord :vård- och omsorgsplanering; sjuksköterskor i kommunen; patientdelaktighet; tvärprofessionell samverkan; informationsöverföring; äldre;

  Sammanfattning : I dagens Sverige blir vårdtider på sjukhus allt kortare. En studie i Stockholm 2007 visar att 25 % av samtliga patienter blir aktuella för vård- och omsorgsplanering inom äldreomsorgen. Det finns ett behov av att förbättra patientens delaktighet i vård- och omsorgsplaneringen då tidigare forskning visar att den varit låg. LÄS MER

 2. 2. Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Berit Davidsson-Mulà; Mari Larsson; [2008]
  Nyckelord :sjuksköterska; eutanasi; Antonovsky; KASAM;

  Sammanfattning : Davidsson-Mulà, B & Larsson, M. Vem tillkommer rätten till sin död och vem tillkommer det att döma? En litteraturstudie om sjuksköterskans roll vid eutanasi. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2008. LÄS MER