Sökning: "Betalningsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Betalningsförmåga.

 1. 1. Otillbörligt ingripande i aktieägaravtal – ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Berglund; [2019]
  Nyckelord :aktieägaravtal; medverkan till kontraktsbrott; NJA 2005 s. 608; Karlgren; otillbörligt ingripande i avtal; private equity; fond; skadeståndsrätt; utomobligatoriskt skadestånd; spärregeln; Kleineman; rättsekonomi; Coase; Posner; escrow-konto; skadeståndslag; NJA 2016 s. 51; NJA 2015 s. 1040; RH 2008:46; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Shareholders’ agreements have a major impact on the practical business life. Here, shareholders can in a clandestine and flexible way make tailor-made restrictions on how and when the shares can be transferred to third parties. LÄS MER

 2. 2. Loan Management -En studie av Earnings Managements påverkan på belåningsgrad i svenska SMEs, före och efter införandet av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Brus; Karin Elam; [2018-03-23]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; belåningsgrad; SME; K3; principbaserad standard; godtyckliga periodiseringar; redovisningskvalitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör lån- och kreditgivare innebär Earnings Management, på svenska resultatmanipulering, en risk ibedömning av företags kreditvärdighet. Earnings Management är en justering av resultat och innebär därförpotentiellt en sämre redovisningskvalitet, och kan därför leda till att lån- och kreditgivare fattar felaktiga beslutom betalningsförmåga. LÄS MER

 3. 3. Macroeconomic factors in Probability of Default : A study applied to a Swedish credit portfolio

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hermina Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Macroeconomic factors; Probability of Default; IFRS 9; credit risk; mortgage loans; Makroekonomiska faktorer; Probability of Default; IFRS 9; kreditrisk; bolån;

  Sammanfattning : Macroeconomic conditions can impact the payment capacity of individual mortgage holders' household loans. If the clients of a bank's retail credit portfolio experience deteriorating paymentcapacity it will reflect on the probability of default of the overall portfolio. LÄS MER

 4. 4. Moms på bostadshyra : möjliga effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Wigren; Patrik Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad upplevs i nuläget redan som ansträngd med hänsyn till att bemöta efterfrågan hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden hade Sverige lägst produktionstakt av bostäder i Norden under 2000-talet fram till 2016. LÄS MER

 5. 5. Bankers behov av redovisningsinformation –Om kreditgivarnas användning av redovisningsinformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kanar Jaff; Luljeta Ismajli; [2016-03-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att bedöma ett kreditbeslut för ett företag behöver information inhämtas.Redovisningsinformation är den inhämtade informationen som används till att bedöma ettföretags betalningsförmåga och ger banken en mer överskådligt bild över företagetsresultatutveckling och finansiella situation. LÄS MER