Sökning: "Birgitta Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Birgitta Eriksson.

 1. 1. Lycka : Kvinnor behöver uppskattas, män prestera

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Birgitta Eriksson; Emma Norling; [2013]
  Nyckelord :happiness; gender differences; emotions; health; story;

  Sammanfattning : Inom lyckoforskningen finns kvantitativa studier däribland Veenhoven (2008) som via sin studie belyser hur lycka påverkar hälsa. Denna studies syfte är att genom en kvalitativ analys identifiera essensen i detta mångtydiga begrepp och belysa dess komplexitet. Ett antagande finns om att kvinnor tenderar att behöva mer uppskattning än män. LÄS MER

 2. 2. Patientens behov av psykosocial omvårdnad efter ett cancerbesked : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Birgitta Eriksson; Magnus Palmgren; [2011]
  Nyckelord :Psykosocialt stöd; Omvårdnad; Cancerbesked; Information;

  Sammanfattning : Cirka 50 000 personer varje år i Sverige får ett cancerbesked. Livet tar inte slut på grund av detta besked men det kommer i olika grad att påverka patientens resterande liv. En cancerdiagnos är ofta början på en lång resa och det ställer stora krav på den som ger beskedet. LÄS MER

 3. 3. Likhetstecknet - Att öka förståelsen i förskoleklass med hjälp av Learning study metoden : Ett laborativt arbetssätt där till och med namn kan väga jämnt!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Birgitta Berg; Marie-Therése Eriksson; [2010]
  Nyckelord :communication; didactics; equal sign; Learning study; mathematic; mathematical symbols; variation theory; didaktik; kommunikation; Learning study; likhetstecken; matematik; matematiska symboler; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur lärare kan erbjuda möjligheter för 6-åringar att vidga sin förståelse av likhetstecknets innebörd. Undersökningen är inspirerad av Learning Study metoden vilket är en metod som har sin utgångspunkt i variationsteorin. LÄS MER

 4. 4. Auditiv deprivering : i ett audionom perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Matilda Bäckström; Birgitta Eriksson; [2008]
  Nyckelord :auditiv deprivering; auditiv acklimatisering; monaural anpassning; binaural anpassning; binaural interferens.;

  Sammanfattning : Studien riktar sig främst till audionomer, och andra med intresse av hörselrehabilitering. Auditiv deprivering kan visa sig som en med tiden försämrad taluppfattning i örat som inte fått adekvat stimulering. Vad som karaktäriserar dem som drabbas är inte klarlagt. Inte heller vet man exakt orsak eller tidsförlopp. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö och arbetsvillkor : - en studie om stress

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Christine Barklund; Ulrica Gruvesäter; [2006]
  Nyckelord :Arbetsvetenskap; Stress;

  Sammanfattning : SammanfattningVi avser med denna kvantitativa studie att finna faktorer som kan antas leda till stress. Vi avser också att undersöka respondenternas arbetsmiljö och arbetsvillkor och utifrån deras enkätsvar eventuellt kunna se om de har lågstress- eller högstressarbeten. LÄS MER