Sökning: "Björn Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Björn Larsson.

 1. 1. Älska din rival : En semiotisk och retorisk analys av varumärket Björn Borgs reklamkampanj Dear Rival

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Malin Strandborg Larsson; [2018]
  Nyckelord :Björn Borg; Varumärkesidentitet; PR; PR-kampanj; Semiotik; Brand identity; Rivalitet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie var att kartlägga Björn Borgs PR-kampanj Dear Rival med varumärkets identitet som utgångspunkt för att se hur mycket av varumärket som uttrycks i deras kampanj.  Metod Med hjälp av en semiotisk och en retorisk analysmetod har delar av kampanjens bild samt film material noggrant undersökts. LÄS MER

 2. 2. New Kids On The Block chain : En kartläggning om svenska bankers syn på blockkedjeteknologin och dess potentiella användningsområden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Tobias Larsson Kihlgren; Björn Sterner; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Trust; Transactions; Smart Contracts; KYC and Emerging technology; Blockchain; Blockkedja; Tillit; Transaktioner; Smarta Kontrakt; KYC; Emerging technology;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intresset för världens första kryptovaluta Bitcoin har fått världen att öppna upp ögonen för dess underliggande teknologi: Blockkedjan (”Blockchain”). Blockkedjan kan beskrivas som en decentraliserad databas där ingen central aktör ensam kan bestämma över nätverket. LÄS MER

 3. 3. Konjunktionsfelet vid sannolikhetsbedömningar i en klinisk psykologisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Björn Larsson; Karl Elf; [2018]
  Nyckelord :konjunktionsfelet; nested-set; psykologstudenter; förkunskap;

  Sammanfattning : Konjunktionsfelet är ett tankefel som uppstår vid sannolikhetsbedömningar. Detta tankefel inträffar då en sammanslagning av två alternativ bedöms som mer sannolikt än ett av alternativen fristående, vilket är felaktigt enligt sannolikhetsteori. LÄS MER

 4. 4. Migrationsverkets gräsrotsbyråkrater : En kvantitativ studie om handläggarnas arbetssituation med ett rekordstort antal asylsökande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Björn Antonsson; Johan Larsson; [2016]
  Nyckelord :Rule of law; street-level bureaucracy; Migration board; Migrant crisis; Rättssäkerhet; gräsrotsbyråkrati; Migrationsverket; flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Media have reported frequently about tough working conditions at the Swedish migration board for several years. The aim of this study was to investigate how the current migrant crisis has affected the migration board staff’s ability to practice their daily work. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors utmaningar inom palliativ vård i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Erik Jogefält; Björn Larsson; [2016]
  Nyckelord :Nurse; Nursing; Palliative care; Spiritual needs; Dying patients; Terminal care; End of life care; Experience; Education; Own home; Sweden; Sjuksköterska; Sjukvård; Palliativ vård; Spirituell vård; Döende patienter; Terminalvård; Vård i livets slutskede; Erfarenhet; Eget hem; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER