Sökning: "Carl Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Carl Larsson.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder för att lindra lidandet vid uremisk klåda

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Christiansson; Carl Larsson; [2019-08-01]
  Nyckelord :klåda; lindra; omvårdnadsåtgärder; pruritus; uremi;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Uremisk klåda är vanligt förekommande hos patienter med symtomgivande njursjukdom och påverkar patienten både psykiskt och fysiskt. Uremi kan beskrivas som avancerad njursvikt och är ett senare stadie som förekommer vid njursjukdom. LÄS MER

 2. 2. Reproducerbarhet av p-värden: en simuleringsstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Milton Bark; Lina Hammargren; Carl Larsson; William Nilsén; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet studerar reproducerbarhet av vetenskapliga studier. Ämnet är viktigt eftersom det har framkommit att många studier inte är reproducerbara och således att forskningsresultat kan vara felaktiga. En orsak till icke-reproducerbara studier ¨ar bias. LÄS MER

 3. 3. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Problem prevention using the DCOV approach : A case study on a camera monitoring system at Volvo Cars

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Carl Larsson; Martin Magnusson; [2019]
  Nyckelord :DCOV; Camera Monitoring System; Customer Satisfaction; Robust Design;

  Sammanfattning : The Swedish car manufacturer, Volvo Cars, are a pioneer in the automotive industry regarding vehicle safety. Ever since they invented the three-point seat belt, the safety aspect has been their main priority. Today, a car is equipped with new technology and is highly dependent on software solutions. LÄS MER

 5. 5. Konstnär, estet, nyskapare : En kvantitativ och kvalitativ analys av Karin Bergöö Larssons broderier och vävnader på Carl Larssongården i Sundborn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Textilvetenskap

  Författare :Eva Sundström; [2019]
  Nyckelord :Karin Bergöö Larsson; textilvetenskap; broderi; vävnader; konstnär; estet; modernism; nyskapare; Sundborn; Lilla Hyttnäs; Carl Larssongården;

  Sammanfattning : Many authors and scholars since the late 60th and onwards have highlighted the textiles of Karin Bergöö Larsson as extremely modernistic and innovative for the time but few facts have been delivered to support this observation in terms of details of patterns and motives. Is it possible to identify and describe what has been declared as modernistic? What does Karin’s preferences for material, technique, pattern and motives tell us about her values and attitudes towards textile as applied art and as art?       The collection of Karin’s original textiles at the Carl Larssongården, including a total of 151 objects, is investigated statistically regarding materials, techniques and colors. LÄS MER