Sökning: "Carl Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Carl Larsson.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. To portray the beautiful, exotic and feminine land of cheap export : How Sweden imagined Japan during Japonism, from 1858 to 1914

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Hugo Ingemarsson; [2021]
  Nyckelord :Japan studies; image of Japan; Japonisme; Sweden; Orientalism; Ethnocentrism; Colonialism; digital archives; Julia Beck; Richard Bergh; Leander Engström; Gustavsberg; Einar Jolin; Nils Kreuger; Carl Larsson; Karl Nordström; Jenny Nyström; Helmer Osslund; Rörstrand; Alf Wallander; Carl Wilhelmson; Anders Zorn;

  Sammanfattning : This master thesis explores the image of Japan in the artistic creations during Japonism in Sweden. Japan and Sweden first started trading in 1868 and knowledge about Japan in Sweden were limited at best. With the emergence of the Western art movement known as Japonism, ranging from 1858 to 1914, fascination for the unknown country grew in Europe. LÄS MER

 3. 3. Ett diadem och dess ikonografi : En studie av kejsarinnan Josephines pärl- och kamédiadem i porträtt mellan 1812 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Kristina af Klinteberg; [2021]
  Nyckelord :Empress Josephine; Emperor Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; Queen Hortense; Queen Josefina; Queen Silvia; King Carl XVI Gustaf; Crown Princess Victoria; Prince Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pearl and cameo diadem; royal wedding; iconography; coronation; coronation diadem; modern democracy; rite de passage; kejsarinnan Josefine; kejsare Napoleon; Malmaison; Nitot et Fils; Chaumet; drottning Hortense; drottning Josefina; drottning Silvia; kund Carl XVI Gustaf; kronprinsessan Victoria; prins Daniel; Bernadotte; L Thomasset; Ferdinand-Paul-Louis Quaglia; Fredric Westin; Bertha Valerius; Lennart Nilsson; Bo Larsson; Jonas Ekströmer; Lars Sjööblom; Czeslaw Slania; pärl- och kamédiadem; kamédiadem; diadem; kungligt bröllop; ikonografi; kröning; kröningsdiadem; modern demokrati; rite de passage;

  Sammanfattning : The main purpose of this study of a pearl and cameo diadem, given by Napoleon to his first wife Josephine in 1809, is to follow its representation in portraiture from Paris in 1812 to Stockholm in 2010, and explore how the iconography develops during these 200 years. From the earlier years, the diadem is found only in miniatures, then after coming to the new royal family in Sweden, the Bernadottes, it is given a role of an heirloom representing history and families in grand paintings, arriving to the present well-known wedding hairpiece, covered by modern media, where the diadem is more of a crown than the open, forehead-covering piece of fashion jewellery it was during the Napoleonic era in France. LÄS MER

 4. 4. Virtuell gimbal-kamera : Digitalisering av ett mekaniskt gimbal-system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Dennis Berntsson; Robin Boregrim; Axel Gard; Ahmad Hanash; Anna Larsson; Peter Wickenberg; Carl Wikström; Emil Wiman; [2021]
  Nyckelord :Kamera; drönare; gimbal; virtuell;

  Sammanfattning : I denna rapport beskrivs det arbete och resultat som utförts i kursen TDDD96- Kandidatprojekt i programvaruutveckling. Teamet som utvecklade projektet bestod av åtta civilingenjörsstudenter som studerar på data- eller mjukvaruutvecklingsprogrammet. LÄS MER

 5. 5. Är skolan en plats för alla? : En enkätstudie om lärarnas syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carl Larsson; Ronja Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; lågstadie; inkludering; ramfaktorteori; åtgärder; enkät.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER