Sökning: "Carl Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden Carl Larsson.

 1. 1. Är skolan en plats för alla? : En enkätstudie om lärarnas syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carl Larsson; Ronja Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; lågstadie; inkludering; ramfaktorteori; åtgärder; enkät.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Challenging Traditional Growth Strategies - An exploratory single case study on how Forza Football designs user involvement growth strategies to enable viral growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Larsson; Johan Horn; [2020-07-23]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Open innovation; User innovation; Network effect; Value cocreation; Virality; Viral growth;

  Sammanfattning : Background and Purpose: In order to stay competitive in a rapidly changing businessenvironment, the question of growth is perceived to be an essential issue of survival andentrepreneurial behavior. Traditionally, strategies related to growth have mostly been related toexpenses on marketing or acquisitions of smaller competitors. LÄS MER

 3. 3. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. LÄS MER

 4. 4. Örebro – ett stenkast från Barcelona och Stockholm? -EN STUDIE OM HUR KUNGSGATAN UTIFRÅN TRE SCENARIER KAN UTFORMAS FÖR FRAMTIDA BEHOV

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Carl Larsson; Simon Ragnell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om att utforska hur en planeringspolicy kan flyttas från en geografisk plats till en annan, hur platsen förändras och hur platsen förändrar policyn. Uppsatsen är en fallstudie av Kungsgatan i Örebro. LÄS MER

 5. 5. Kris och riskperceptioner : Och dess socialpsykologiska effekter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Carl Larsson; [2020]
  Nyckelord :Risk; kris; alienation; vertikal tillit; fortunistiska attityder;

  Sammanfattning : Med framväxten av det moderna samhället och dess teknologiska, organisatoriska och sociala komplexitet följer nya typer av risker och kriser. Det kan vara vardagsnära och personliga risker så som olyckor eller andra negativa händelser i den omedelbara närheten. LÄS MER