Sökning: "Caroline Lindmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Caroline Lindmark.

 1. 1. BVC-sjuksköterskors erfarenheter och hantering av förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Ericsson; Caroline Lindmark; [2015]
  Nyckelord :Attachment; child health care nurses; father; mother; postpartum depression; Anknytning; BVC-sjuksköterska; förlossningsdepression; mammor; pappor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mer än en av tio nyblivna mammor visar tecken på depression efter en förlossning och detta kan ha negativ inverkan på barnets utveckling och föräldraparets relation. I Sverige screenas alla nyblivna mammor för förlossningsdepression då barnet är 6-8 veckor. LÄS MER

 2. 2. "Det är som natt och dag!" - En kvalitativ studie av hur executive seach-konsulter framställer sitt arbete

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Lindmark; Caroline Allmér; [2015]
  Nyckelord :spökinstitutioner; impression management; image; legitimitet; headhunting; executive search; konsulter; mångtydighet; kunskapsintensiva företag; Kunskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i hur executive search-konsulter arbetar med att porträttera och legitimera sitt arbete och sin image. Detta med förhoppningen om att vidare kunna bidra till teori om kunskapsintensivt arbete och hur kunskapsintensiva organisationer legitimerar sig i en miljö som präglas av mångtydighet... LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskestudenters uppfattningar om yrket samt önskemål om specialistutbildning - en uppföljning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Bäckström; Caroline Lindmark; [2012]
  Nyckelord :sjuksköterskestudenter; föreställningar; specialistutbildning; yrkesroll; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER