Sökning: "Centrum och periferi"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Centrum och periferi.

 1. 1. HJÄLP, vi krymper! En studie av anpassningsstrategier för en minskande befolkning i Strömsunds kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Lundin; Teodor Wester; [2020-08-29]
  Nyckelord :Stad och land; Centrum och periferi; Landsbygdsutveckling; Krympa smart; degrowth; anpassning; tillväxtnorm; Demografi; kommunal planering; Strömsund;

  Sammanfattning : The global phenomenon of demographically shrinking communities presents challenges for planning authorities. A few partial strategies trying to address this can be found throughout Europe, but are there more universally appliable ones? In this study, we aim to find that out by the means of an interview study in the shrinking municipality of Strömsund, where public servants are interviewed in order to understand how the municipality is tackling the challenge and plan for shrinkage. LÄS MER

 2. 2. Molnlagring i landskapet. Fallstudie över Amazon Web Services och Eskilstuna Logistikpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anna-Klara Norlin; Ronja Ringvall; Ylva Barr; [2020-08-29]
  Nyckelord :Molntjänster; Datahall; Eskilstuna logistikpark; Amazon Web; Services; Landskap.;

  Sammanfattning : This dissertation is based upon a case study that examined the effects of the establishment ofEskilstuna Logistics Park, and more specifically the Amazon Web Services data center, onthe local landscape in the society of Kjula in Eskilstuna municipality. The departure point forthis dissertation is the contradiction between the general perception of, on the one hand,services of The Cloud as weightless and detached, and on the other hand the physical andresource-intensive infrastructure that upholds these services. LÄS MER

 3. 3. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Historiska beslut, ojämlikhet och maktpositioner i klimatarbetet : Landsbygdskommuners möjligheter och hinder att bli fossilfria till senast år 2045

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Ruth Björkholm; [2020]
  Nyckelord :risk society; city-country relationship; power; path dependency; lock-ups; risksamhälle; stad-land-relation; makt; stigberoende; inlåningar;

  Sammanfattning : Grunden till uppsatsen är Sveriges klimatpolitiska ramverk där följande mål satts upp: “senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.” (Naturvårdsverket 2019b). LÄS MER

 5. 5. Ingenstans att träffas : En kvalitativ studie om utvecklingen av sociala band på en bruksort under de senaste årtiondena

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jonas Lundbäck; [2020]
  Nyckelord :sociala band; narrativ metod; inbäddning; avtraditionalisering; centrum; periferi;

  Sammanfattning : Bruksorter har en speciell historia med en dominerande industri på orten. I den här uppsatsen undersöker jag de sociala banden på orten, som jag kallar Hammarviken, genom de teoretiska begreppen inbäddning, avtraditionalisering, centrum och periferi. LÄS MER