Sökning: "Charlotte Cohn"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Charlotte Cohn.

 1. 1. LMS PRACTICES TO SUPPORT WORKPLACE E-LEARNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Charlotte Cohn; Danai Papadimitriou; [2020-11-17]
  Nyckelord :Workplace; e-learning; LMS; Learning Analytics;

  Sammanfattning : Purpose:The overall purpose of this study is to investigate workplace e-learning in a contemporary setting in order to contribute to companies developing their training and to the research on workplace e-learning. This is approached by scrutinising learning needs and instructional approaches for e-learning, by investigating the potential for evaluating online learning activity based on Learning Analytics data collected by Learning Management Systems (LMS) and by researching the relation between learning goals and job performance. LÄS MER

 2. 2. Ensam är inte stark : En kvalitativ fallstudie om interkommunal samverkan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Stina Andersson; Charlotte Cohn; Mathilda Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Municipal; inter-municipal collaboration; collaboration; agreement; communication; motivation; absence of management.; Kommuner; interkommunal samverkan; samverkan; avtal; kommunikation; motivation; chefens frånvaro.;

  Sammanfattning : Interkommunal samverkan är framhållen som en lösning på små kommuners utmaningar med att uppfylla sina åtaganden och tillgodose medborgarnas behov med begränsade resurser. Urbanisering och demografisk utveckling bidrar till att interkommunal samverkan blir ett allt mer ökande fenomen bland små kommuner i Sverige. LÄS MER