Sökning: "Choice-Based Conjoint"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Choice-Based Conjoint.

 1. 1. Konsumenternas prioriteringar vid köp av nötfärs : valbaserad conjoint analys

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Daniel Andersson; Pontus Bjuremark; [2015]
  Nyckelord :nötfärs; mervärdesmärkning; Krav; EU-eko; Svenskt sigill; Svenskt kött; Nyckelhålet;

  Sammanfattning : En nedåtgående marknadsutveckling för svensk nötköttsproduktion sedan EU-inträdet samtidigt som både import och efterfrågan ökat betyder att konsumenten i större utsträckning prioriterat importerat kött. Många faktorer styr en konsument när denne ska välja livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Marketing Sustainability in Charter Tourism : The Influence of Brands, Eco-Labels and their Combination on the Swedish Charter Tourist´s Decision Making

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anders Reje; Elena Dreger; [2014]
  Nyckelord :Charter Tourism; Sustainability Marketing; Eco-Tourism; Tourism Branding; Eco- Labelling; Co-Branding; Service Marketing; Consumer Decision Making; Conjoint Analysis;

  Sammanfattning : Tourism as one of the biggest industries in the world has been changing continuously and rapidly. The publishing of the Brundtland Report in 1987 has accelerated the discussion about combining economic, social and environmental factors – the so-called triple-bottom line – in order to secure long-term sustainable living conditions on a finite planet for both business and society. LÄS MER

 3. 3. Green Race! A Conjoint Analysis in High Involvement Purchase Decision Process ­­­- In Context of Green Cars in Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Mahzabin Chowdhury; Khan Salam; [2011]
  Nyckelord :high involvement purchase; green consumer behavior; conjoint analysis; adaptive choice based conjoint analysis ACBC ; green preverence; green car;

  Sammanfattning : Environment and its conservation is one of the key issues across the globe these days. It is even more important in the Scandinavian region.Swedenis one of the leading pro-environment nations in the world when it comes to environment-friendly or green automobiles. LÄS MER