Sökning: "Civil olydnad"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Civil olydnad.

 1. 1. Civil olydnad i Sverige : - Går det att rättfärdiga?

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Laura Domeij; [2020]
  Nyckelord :Civil olydnad; John Rawls; Straffrätt;

  Sammanfattning : John Rawls defines civil disobediance as a ”public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a change in the law or policies of the government.” (Rawls, 1999:320). Rawls has developed a theory of civil disobediance that has been widely discussed (Månsson, 2004:153). LÄS MER

 2. 2. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 3. 3. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER

 4. 4. ” Jag måste verkligen kunna säga att jag gjorde vad jag kunde” : En studie om hoppfullhet, hopplöshet och synen på individuellt handlande hos klimataktivister i Extinction Rebellion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Linnea Ingelsson; [2019]
  Nyckelord :klimataktivism; extinction rebellion; klimat; aktivism; social rörelse; hopp; hopplöshet; hoppfullhet;

  Sammanfattning : Extinction Rebellion är en social rörelse som genom icke våldsam civil olydnad vill uppmärksamma klimatkrisen och få politiker att agera i större grad än vad de gör. Denna uppsats ämnar att närmare studera aktivisterna inom rörelsen med ett särskilt fokus på hur de uttrycker känslor som berör hoppfullhet och hopplöshet samt hur de ser på det individfokus som miljödebatten tycks ha. LÄS MER

 5. 5. Olydnad som motstånd : Utomparlamentariska rörelsers rättsliga strategier och verktyg för hållbar aktivism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Civil olydnad; rättssociologi; juridik; sociologi; legalstrategier; rättspluralism; normativ reglering; utomparlamentariska metoder;

  Sammanfattning : The study aims to investigate how activists using civil disobedience strategically use the legal system to legitimize and raise awareness of their causes. The study will also examine how individual activists are affected and how they create long-term and sustainable activism. LÄS MER