Sökning: "Clean air"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Clean air.

 1. 1. Hydropneumatic suspension in a truck : Installation of a hydropneumatic suspension for a Scania truck

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Rasmus Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :hydropneumatic suspension; Scania CV AB; air springs; air suspension; brackets; installation;

  Sammanfattning : Investigation and testing of hydropneumatic suspension systems has previously been done at Scania between the year 1992 and 2000. Interest has aroused at Scania CV AB to further test a hydropneumatic suspension. The reason being the new ventures of decarbonised, clean, electrified, automatized and digitalised vehicles. LÄS MER

 2. 2. ICOS Atmospheric Stations: Spatial Characterization of CO2 Footprint Areas and Evaluating the Uncertainties of Modelled CO2 Concentrations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ida Storm; [2020]
  Nyckelord :Geography; GIS; ICOS; Carbon dioxide; Modelling; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to present and analyze spatial characteristics of 31 different European atmospheric measurement stations in the ICOS (Integrated Carbon Observation System) station network. The characterization includes quantification of where air arriving at the stations can be expected to have come from, as well as a breakdown of what these areas cover with regards to land cover, point source emissions and population. LÄS MER

 3. 3. Ekonomisk trädvärdering i urbana miljöer : en praktisk jämförelse mellan fyra olika värderingsmodeller

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anton Lanz; [2020]
  Nyckelord :ekonomisk trädvärdering; Alnarpsmodellen 2.2; Stockholmsmodellen; Stritzkes modell; VAT19;

  Sammanfattning : Förtätning i städer och olovliga trädfällningar är problematisk för stadsträd. I staden är träd ett viktigt element och främjar människornas hälsa och välbefinnande. Förutom människans behov i form av bland annat rekreation och återhämtning, bidrar träden med flera ekosystemtjänster. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 5. 5. Remote sensing-based land cover classification and change detection using Sentinel-2 data and Random Forest : A case study of Rusinga Island, Kenya

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Malena Hesping; [2020]
  Nyckelord :Land cover classification; post-classification change detection; Random Forest; remote sensing; Sentinel-2;

  Sammanfattning : Healthy forests and soils are crucial for the very existence of mankind as they provide food, clean water and air, shade and protection against floods and storms. With their photosynthetic carbon storage ability, they mitigate climate change and fertilise and stabilise soils. LÄS MER