Sökning: "Constipation"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Constipation.

 1. 1. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. BVC-SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHETER AV FÖRSTOPPNING HOS BARN

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Krantz; Sofie Martinsson Liljegren; [2020]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; erfarenheter; förstoppning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förstoppningsproblematik är vanligt förekommande hos barn inom hälsovård såväl som akutsjukvård. Det kan bringa stora besvär för barn och deras familj. I specialistsjuksköterskans arbete ingår att identifiera enskilda barns behov och ge evidensbaserad vård och information, något som blir aktuellt i arbetet med förstoppning. LÄS MER

 3. 3. Chemically defined mineral medium for Lactobacillus reuteri

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elina Bromell; [2020]
  Nyckelord :amino acids; defined mineral medium; Lactobacillus reuteri DSM 17938; medium optimization; OFAT;

  Sammanfattning : KEMISKT DEFINIERAT MINERALMEDIUM FÖR LACTOBACILLUS REUTERI ELINA BROMELL Bromell, E. Kemiskt definierat mineralmedium för Lactobacillus reuteri. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2020. LÄS MER

 4. 4. Cannabis som smärtlindring vid långvarig smärta : En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sågström Andreas; Maleki Sara; [2020]
  Nyckelord :Cannabis; livskvalité; långvarig smärta; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Background: Medicinal cannabis is regularly used as treatment for chronic pain in different parts of the world. Cannabis is not an approved treatment for chronic pain in Sweden even though a demand is seen from the affected population. In Europe 19% of the adult population suffers from chronic pain. LÄS MER

 5. 5. Rifaximin som behandling vid Small Intestinal Bacteria Overgrowth (SIBO)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Nazdar Hashim Bashir; [2019]
  Nyckelord :Small Intestinal Bacterial Overgrowth; SIBO; Rifaxamin;

  Sammanfattning : SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) är ett tillstånd där tunntarmen koloniseras av bakterier som normalt finns i tjocktarmen. SIBO utvecklas när de normala homeostatiska mekanismerna som kontrollerar enteriska bakteriepopulationen störs. LÄS MER