Sökning: "Crip theory."

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Crip theory..

 1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 2. 2. "Det är nödvändigt att formulera ramar" : En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Emelie Hedvall; [2020]
  Nyckelord :sex education; special school; Skolverket; crip theory; critical discourse analysis; sexuality; disabilities;

  Sammanfattning : The aim for this study is to examine the educational material ​Sex- och samlevnadsundervsining i särskola (2014), directed to teachers in schools for children with disabilities. The material is produced by Skolverket (the Swedish National Agency for Education) and aim to support teachers in their sexuality education classes. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och otillgänglighet för studenter med funktionsnedsättningar i högre utbildning. : En studie gjord utifrån studenters upplevelser.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Zoric; [2020]
  Nyckelord :students with disabilities in higher education; accessibility; inaccessibility; crip theory; identity; exclusion; UDL; SEd; studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning; tillgänglighet; otillgänglighet; cripteorin; identitet; exklusion; UDL; Sed.;

  Sammanfattning : Accessibility is mostly understood and defined by law and practice. The concept therefore needs to be problematized and deepened by those whom it actually concerns; students with disabilities. The aim of this study was to examine how students with disabilities are experiencing accessibility and inaccessibility in higher education in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Funktionsvariation i skönlitteratur : En litteraturstudie med fokus på hur funktionsvariationer skildras i skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Elin Berglund; [2020]
  Nyckelord :funktionsvariation; diskriminering; narrativanalys; hermeneutik; crip theory Louise Rosenblatt; skönlitteratur.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur det i kursen Svenska 1 på gymnasiet går att arbeta med två skönlitterära verk, Hannahs hemlighet och Undret, för att skapa medvetenhet om diskriminering utifrån temat funktionsvariation. Studien ämnar ge förslag till hur det går att arbeta med frågor kring funktionalitet i svenskundervisningen samt till att styrka användningen av skönlitteratur vid arbete med värdegrundsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Blinda perspektiv på maskulinitet : En intervjustudie om blinda mäns levda erfarenheter av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Axel Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Blindhet; maskulinitet; funktionalitet; performativitet; funkofobi; okulärcentrism; kroppslighet; levd erfarenhet.;

  Sammanfattning : This study examines the perspectives and lived experiences of seven blind men in their embodied tactile, audial and olfactory sensations and experiences, and situating their identities in both societal and historical conditions and social discourses and prejudices in regards to masculinity, blindness and disabled bodies. Through theories on embodiment, phenomenology, gender performativity, crip theory and intersectional theory, studies on blind gendered experiences, historical research on blind life experiences in Sweden, and linguistic and cultural representations of blindness, this study examines how the subjectivity of each participant is created in the meeting and interactions between the individual embodied experience and the societal intersubjective experience of living in a blind body. LÄS MER