Sökning: "IVF"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet IVF.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Effekten av PCB126 in vitro på tidig embryonalutveckling hos nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Erik Oscar Eriksson; [2020]
  Nyckelord :nötkreatur; bovin; embryoutveckling; in vitro; IVF; IVP; IVM; PCB; PCB 126; polyklorerade bifenyler;

  Sammanfattning : Polyklorerade bifenyler (PCB) är industrikemikalier som började framställas i stora mängder under 1930-talet. Kommersiellt har PCB varit tillgängligt som komplexa kemiska blandningar i bland annat bekämpningsmedel, färg, plaster och olika elektriska komponenter. PCB är en grupp av över 200 dioxin- eller icke dioxinlika klorerade kolväten. LÄS MER

 3. 3. "Var fruktsamma och föröka er..." - men hur? Assisterad befruktning i judisk och katolsk bibeltolkning och teologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Gunnarsdotter Konnebäck; [2019-06-27]
  Nyckelord :assisted Reproductive Technology; IVF; Judaism; Catholicism; the Story of Creation;

  Sammanfattning : This study is an investigation of the arguments and the discussion concerning Assisted Reproductive Technology (ART) and its relation to doctrines in the Jewish and Catholic faith traditions. In the creation story of the Bible, God commands humans to be fruitful and multiply and in the light of this story, this essay examines the approaches towards ART from the twodifferent perspectives of faith: How are human beings meant to, or allowed to, procreate. LÄS MER

 4. 4. Effect of perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) on bovine early development in vitro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Swahn; [2019]
  Nyckelord :bovine; embryo development; IVF; IVE; PFOS; Perfluorooctane sulfonic acid; perfluorooctanesulfonate; toxicity;

  Sammanfattning : Perfluoroktansulfonsyra (PFOS) är en kemikalie som har använts flitigt i produkter såsom matförpackningsmaterial, textilier, läder och brandskum. Trots att användningen av PFOS nu är förbjuden i många länder, EU inkluderat, finns det fortfarande kvar i miljön, djur och människor på grund av dess persistenta och bioackumulerande egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Feasibility Study on Implementing IVF Hardware to Achieve Human Reproduction in Space

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Shao Heung Tneh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER