Sökning: "ofrivillig barnlöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden ofrivillig barnlöshet.

 1. 1. Vägen till ett barn : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Corinna Malm; Somlack Changseesuk; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Kvinnlig infertilitet; Ofrivillig barnlöshet;  Välbefinnande.  ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Önskan om att fortplanta sig är grundläggande för de allra flesta. I Sverige beräknas cirka 10-15 procent par vara ofrivilligt barnlösa. Den vanligaste bakomliggande orsaken till infertilitet är könssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Katarina Erlandsson; Maria Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Emotions; experience; qualitative; infertility; involuntary childlessness; Infertilitet; kvalitativ; känslor; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. LÄS MER

 3. 3. Infertila kvinnors upplevelse av ofrivillig barnlöshet : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecka Kristensen; Josefine Sandén Arfwidsson; [2020]
  Nyckelord :Infertilitet; kvinnor; lidande; mening och sammanhang; ofrivillig barnlöshet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen drabbas cirka 34 miljoner kvinnor av infertilitet. När en kvinna inte har blivit gravid efter ett års uppehåll med preventivmedel påbörjas en infertilitetsutredning. Utifrån den avgörs vilken behandling som är möjlig för att öka chanserna att bli gravid. LÄS MER

 4. 4. "Det är inte så himla ovanligt" : En studie i socialt arbete om ofrivillig barnlöshet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Mariann Agneta Söreng; [2020]
  Nyckelord :infertility; psychological impact; social norms; coping theory; social interactionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Infertility is a medical condition where a person either cannot become pregnant or make someone else pregnant. Infertility can be challenging and stressful to process for the individual or couple experiencing it. LÄS MER

 5. 5. "När ska ni skaffa barn då?" : En kvalitativ litteraturstudie som belyser kvinnors upplevelse av utanförskap vid ofrivillig barnlöshet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Lohman; Emilia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Kvinnor; litteraturstudie; ofrivillig barnlöshet; självbiografi; utanförskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet drabbar 10-15% av de som önskar skaffa barn. Det finns en stark norm i samhället som säger att kvinnan ska kunna bära ett barn. När detta inte uppfylls påverkas framför allt kvinnans psykiska hälsa vilket kan leda till social isolering. LÄS MER