Sökning: "emelie gustafsson knowledge"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden emelie gustafsson knowledge.

 1. 1. EMPLOYEE-RECRUITER MATCHING : A quantitative study about students’ perceptions and recruiters’ wants

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Martin Stadig; Emelie Lindwall; Johanna Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recruiters are hiring people with the right set of skills and attributes in order to fit the demands of the company. Simultaneously, students who decide to invest in a university education are most likely doing it for one major reason – to become more attractive in the labor market. LÄS MER

 2. 2. Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige - En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Emelie Gustafsson; Anna Nylander; [2013]
  Nyckelord :CSR; Social Responsibility; CSR in the construction industry; Sustainable development; Environmental challenges in the construction industry; shared value;

  Sammanfattning : This report deals with activities that from a CSR perspective are considered to create a shared value for a medium-sized construction company in Sweden. The CSR definition used in the report is the European Commission’s since it reflects the valuecreating aspects of CSR, in contrast to the traditional philanthropic aspect of CSR. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters upplevelse av bemötandet av personer med långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Lena Thim Gustafsson; Emelie Josefsson; [2012]
  Nyckelord :Client-centeredness; cultural differences; occupational theraphy; qualitative metod; teamwork; Arbetsterapi; klientcentrering; kulturella skillnader; kvalitativ metod; teamarbete;

  Sammanfattning : Många människor lever idag med långvarig smärta som påverkar deras vardag och orsakar stort lidande. Relationen mellan arbetsterapeuten och patienten är alltid avgörande för om arbetsterapin blir lyckad eller inte. LÄS MER

 4. 4. Ekoturism och landskapsarkitektur : landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Gustafsson; Emelie Maniette; [2012]
  Nyckelord :Ekologi; ekoturism; ekoturismanläggning; landskapsarkitektur; naturmiljö; utformning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara innebörden av begreppet ekoturism samt beskriva hur landskapsarkitektens kompetens kan tillämpas vid utformning av ekoturismanläggningar. Genom litteraturstudier har vi utrett begreppets betydel-se. LÄS MER

 5. 5. The PGS-framework - A Study of Alfdex's Environmental Strategy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Ejlertsson; Emelie Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :Environmental Strategy; Profitability Analysis; Competitive Advantage; Inside-out outside-in analysis; PGS-framework; Business and Economics;

  Sammanfattning : The possibility to make environmental strategy a part of the core strategy through a framework called inside-out/outside-in was suggested by Porter in 2007. Researchers have also stated that the output of implementing a certain strategy ought to be valued during strategy planning. LÄS MER