Sökning: "Julia Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Julia Gustafsson.

 1. 1. Ett nytt kapitel : En kvalitativ studie om hur svenska läkemedelsföretag förbereder sig inför Brexit

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Gustafsson; Eveline Suazo; [2020]
  Nyckelord :Brexit; Svenska läkemedelsföretag; Strategisk osäkerhet; Scenarioanalys; Exit; Voice and Loyalty;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka hur svenska läkemedelsföretag väljer att hantera och reagera på osäkerhet som uppstår till följd av en extern händelse. Detta görs genom att studera hur två läkemedelsföretag förbereder sig inför Storbritanniens kommande utträde ur EU. LÄS MER

 2. 2. Implementation av Robotic Process Automation : En studie av vad som karaktäriserar aktiviteter vid implementation av Robotic Process Automation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Julia Rydbeck; Elin Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Activities; Automation; Robotic Process Automation; RPA Implementation; Implementation; Systems; Aktiviteter; Automatisering; Robotic Process Automation; RPA-implementation; Implementation; System;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen som pågår i samhället har resulterat i nya arbetssätt för att effektivisera och förbättra organisationers processer. Tidigare har organisationer implementerat systemlösningar för att effektivisera sina verksamheter men i takt med den digitala utvecklingen har fenomenet Robotic Process Automation (RPA) utvecklats. LÄS MER

 3. 3. Elstöten som räddar liv : Patientens upplevelse att leva med en implanterbar defibrillator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Gustafsson; Emelie Jansson; [2019]
  Nyckelord :Experience; implantable defibrillator; nursing; patient; Implanterbar defibrillator; omvårdnad; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Varje år insjuknar 10 000 personer i Sverige i ett plötsligt hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp orsakas oftast av ventrikelflimmer eller ventrikeltakykardi. En behandlingsform för allvarliga arytmier är en implantable cardioverter defibrillator (ICD). Den första ICD:n implanterades år 1980. LÄS MER

 4. 4. Renommésnyltning enligt 5 § MFL : Marknadsföringsrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Sjöblad; Amanda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skiljer sig synen på tillit mellan män och kvinnor? : En kvalitativ studie om hur respektive kön ser på tillit

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ida Gustafsson; Julia Sandell; Matilda Sundman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER