Sökning: "lagreglering"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade ordet lagreglering.

 1. 1. Hur kommuniceras miljöaspekter i hållbarhetsrapporter före och efter införandet av Sveriges rapporteringskrav?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Hellgren; Beatrice Skoogh; [2019-02-26]
  Nyckelord :Miljörapportering; Impression management; legitimitet; hållbarhetsrapport Diskurs; energibranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I media kan vi identifiera en miljödiskurs som för energibranschen tar sig uttryck i en oro kring framtiden och den klimatpåverkan branschen bidrar med. I december 2016 kom en ny lagreglering som fastställde att stora företag måste hållbarhetsredovisa. LÄS MER

 2. 2. När den nationella identiteten är viktigare än den personliga integriteten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Albin Subasic; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; fri rörlighet för personer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En av EU:s grundläggande principer är den fria rörligheten för personer som även ska gälla för familjemedlemmar. Då varje medlemsstats familjerättsliga lagreglering omfattas av begreppet skydd för den nationella identiteten, befinner sig området utanför EU:s lagstiftningskompetens. LÄS MER

 3. 3. Hellre fria än fälla - En granskning av beviskravet och alternativhypoteser i brottmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ikram Asry; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminallaw; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar beviskravet i brottmål och alternativa hypoteser i förhållande till åklagarens gärningspåstående. Beviskravet innebär att rättens övertygelse om den tilltalades skuld ska vara ställd bortom rimligt tvivel. Eftersom att lagreglering saknas om beviskravet har detta fastställts i praxis. LÄS MER

 4. 4. Vad är partneravtal? : En analys om termens definition och implikation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Rebecca Magnusson; [2019]
  Nyckelord :Partnership Agreements; partnership intention; Partneravtal; samarbete; samverkansformer; partnerskap; enkla bolag; definition; partnerskapstänk; lojalitet;

  Sammanfattning : Partneravtal är ett växande fenomen i världen, inte enbart i kommersiella sammanhang. Det är en term som har funnits i många år för skilda ändamål och i denna uppsats riktas blicken till partneravtal inom affärsvärlden, som en möjlig associationsform. LÄS MER

 5. 5. Mäklares och besiktningsmäns ansvar vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Hietala; Marlene Åberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka mäklarnas och besiktningsmännens ansvar gentemot en fastighetsköpare. Både frågan om ansvaret för fel i fastigheter och för uppdragets utförande har utretts. LÄS MER