Sökning: "Daniel Ger"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden Daniel Ger.

 1. 1. Sjuksköterskors kommunikation med patienter i palliativ vård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Evenson; Daniel Zackrisson; [2022-01-18]
  Nyckelord :Palliativ vård; Kommunikation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en omfattande process där kommunikation beskrivs som en hörnpelare i vården. Kommunikation kan uttryckas både verbalt och ickeverbalt. Patienter som är i behov av palliativ vård kan uppleva svår ångest och existentiell stress i livets slutskede som kan underlättas med hjälp av samtal. LÄS MER

 2. 2. Neid und Not : Eine Studie über Gewalt in den ältesten Grimms Märchen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Winkler; [2022]
  Nyckelord :Neid; Missgunst; Not; Konkurrenz; Grimm;

  Sammanfattning : Abstract  Envy and need: A study of violence in the oldest Grimm tales This essay analyzes the violence and power descriptions in three different fairytales of Kinder- und Hausmärchen by the Grimm brothers. The analyzed fairytales are Hansel and Gretel, Cinderella and Snow White. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande - dialog och samtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Daniel Wejfalk; [2022]
  Nyckelord :dialog; dialogiskt klassrum; inlärningsförmåga; kommunikation; kooperativt lärande; samarbetsinlärning; samtala; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att analysera hur kooperativt lärande kan leda till ett mer dialogiskt klassrum och huruvida det kan påverka elevernas förmåga att samtala. Det är en kvalitativ studie där fem klasslärare, på en grundskola i Malmö kommun, har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Imaginäre Räume in Wilhelm Raabes ,,Pfisters Mühle" : Eine Studie über die Beschreibung verschiedener Räume in Pfisters Mühle

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Daniel Winkler; [2022]
  Nyckelord :Kultur; Ökokritik; Raum; Urban; Ländlich; Widerstand; Nachhaltigkeit; Verunreinigung; Gegenort;

  Sammanfattning : Imaginary spaces in Wilhelm Raabe‘s Pfister‘s Mill: A study of thedescription of different spaces in Pfister‘s MillThis essay has examined how the rural space and the urban space differs intheir shaping and description in Wilhelm Raabe’s book Pfister´s Mill: Notes from a Summer Vacation.The analyzed places are the creek and the water worlds with its fauna,buildings and premisses, the industrial space, the study, and the living room. LÄS MER

 5. 5. Sourcingsstrategier och inköpsvolymer under Covid-19 pandemin : Jämförelse mellan olika svenska modeföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :David Mauricio Salazar Cardona; Daniel Persson; Joel Fransson; [2022]
  Nyckelord :Sourcing strategies; sourcing; nearshoring; offshoring; reshoring; supply chain; lockdowns; Covid-19; Sourcingstrategier; sourcing; nearshoring; offshoring; reshoring; värdekedja; nedstängningar; Covid-19;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att kartlägga om och hur modeföretag har anpassat sin försörjningskedja under Covid-19. Studien kommer främst att fokusera på om det har skett geografiska förändringar i sin sourcingstrategi, samt hur företagens inköpsvolymer har förändrats under pandemin. LÄS MER