Sökning: "Data Warehouse"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden Data Warehouse.

 1. 1. ROOFTOP GREENHOUSES: Comparison between Farm builder and IDA ICE energy simulation software

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö; Lunds universitet/Avdelningen för Energi och byggnadsdesign

  Författare :Jean Claude Cyubahiro; [2023]
  Nyckelord :Rooftop greenhouses; Farm builder; IDA ICE; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Rapid global urbanization is a major concern for the food production system, as it is recognized that relying on conventional methods of distant large-scale farming contributes significantly to greenhouse gas emissions. One of the key strategies to address this challenge is rooftop greenhouses (RTG), which are greenhouses built on unoccupied rooftops. LÄS MER

 2. 2. Impacts of IoT on Supply chain management : Case of E-commerce Firms

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Sajjad ZandiZand; [2023]
  Nyckelord :Internet of things; Supply chain management; SCM capabilities; SCM challenges; Resource-based view theory; Competitive advantage;

  Sammanfattning : In a complex and challenging global economy for supply chains to improve their performance, different types of technologies are deployed. The Internet of things (IoT) as one of these technologies enables devices to be connected via a network, i.e. internet. LÄS MER

 3. 3. Conceptual Optimization of amultistage production facility : A study on the current production facility

  Master-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Arnav Dubey; Vighnesh Nambiar; [2023]
  Nyckelord :Value Stream Mapping; Layouts; Warehouse simulation; Assembly line; Value Stream Mapping; Layouts; Lagersimulering; Monteringslinje;

  Sammanfattning : This study contains suggestions for the question “How might the future production setup at Permobil look like?”. The idea is to provide solutions based on inputs from the current knowledge boundariesand practices of the production team. LÄS MER

 4. 4. Hållbara e-handelslager : En kvalitativ studie omhållbarhetsperspektivet inom lagerverksamhet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Moa Liljevall; [2022]
  Nyckelord :E-commerce; Supply chain management; Warehousing; Sustainability; triple bottom line; Sustainable warehousing; E-handel; Supply chain managment; Lager; Hållbarhet; Triple bottom line; Hållbar lagerhantering;

  Sammanfattning : Bakgrund Hållbarhetsarbete har aktualiserats inom samhället där intressenter och konsumenter förväntar sig ett hållbart ansvarstagande hos företag. I korrelation med denna ökning har även tillväxt av den digitala handeln satt extra press på företags försörjnings- och distributionskedjor för att möta kundens efterfrågan på kundservice samt förväntan om hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av färdigvarulager med fokus på dess aktiviteter och utformning : En fallstudie på Hallsta pappersbruk

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Agnes Öberg; Fredrik Östlund; [2022]
  Nyckelord :Warehouse; warehouse activities; block stacking; warehouse design; waste; time efficiency; Lager; lageraktiviteter; block stacking; lagerutformning; slöseri; tidseffektivisering;

  Sammanfattning : In recent years, Hallsta Paper Mill has experienced significant changes in the demand for paper. The ordershave become smaller and more customer-specific, while the graphical paper industry has steadily declined. LÄS MER