Sökning: "språkutvecklande arbetssätt i förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden språkutvecklande arbetssätt i förskola.

 1. 1. Förskollärares resonemang kring språkutveckling genom digitalaverktyg : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Karlsson; Johanna Winbro; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; digitala verktyg; förskollärare; digitalisering;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver den digitala tekniken samt dess betydelse i samhället och hur denna har kommit att integrerats i förskolans verksamheter på senare år. Integreringen har visats sig vara både långsam och komplex och vi kan hitta förskollärare som både är förespråkare samt motståndare till detta. LÄS MER

 2. 2. Det är viktigt att stötta barnen i deras språkliga utveckling, detta är en del av deras identitet. : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med flerspråkighet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Indira Mrkonja; Natalie Vukmirovic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; undervisning; sociokulturellt perspektiv; språkutvecklande strategier; modersmål.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap kring hur förskollärare beskriver arbetssätt som utvecklar barns flerspråkighet i förskolan. Frågeställningarna som studien grundar sig i är följande: Hur arbetar förskollärare för att stimulera barns flerspråkighet i rutinsituationer samt vilka olika resurser använder förskollärare för att ge alla barn möjligheter att utveckla alla språk i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Språkmiljöer i förskolan på olika villkor : En kvalitativ studie ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Alexandra Törnevik; [2021]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Language environment; Language disorder; Language development; Förskola; Förskollärare; Språkmiljö; Språkstörning; Språkutveckling;

  Sammanfattning : In the following study, the work of educators has been studied. This is in the form of how educators use language-stimulated learning environments to promote the language of children with language disorders. LÄS MER

 4. 4. Barnlitteraturens värld : En studie om högläsningens påverkan på barns språkutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Ljunggren; Emelie Mathla; [2021]
  Nyckelord :barnlitteratur; boksamtal; högläsning; litteracitet; hjälpmedel; språkutveckling; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to find out how preschools promote the language development of children by using reading aloud of children's literature and also by finding out which aids are being used when reading aloud. This study is about the preschool's work with reading aloud of children's literature for a language development purpose. LÄS MER

 5. 5. Att utveckla alla barns språk : en förskollärares uppdrag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Engquist; Pia Johansson; [2021]
  Nyckelord :förskola; språkutveckling; försenad språkutveckling; pedagogiska material; språkstimulering; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Inledning De barn som har en försenad språkutveckling av olika orsaker behöver ofta extra stöd i sitt språklärande. Förskollärare träffar barnen en stor del av dagen och är därmed en mycket viktig del i det språkstimulerande arbetet. LÄS MER