Sökning: "artefakter"

Visar resultat 1 - 5 av 834 uppsatser innehållade ordet artefakter.

 1. 1. Digital kompetens och användning av digitala verktyg – En kvantitativ studie om svensklärares digitala kompetens och användning av digitala verktyg för elever i skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Caroline Anttila; Ida Johansson; [2023-02-14]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; skrivsvårigheter; svensklärare; SAMR; TPACK;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets snabba digitalisering påverkar skolan i allra högsta grad och skolorna ställs därmed inför stora utmaningar att förbereda eleverna för en digital framtid. Det digitala samhället kräver ett förändrat sätt att formulera sig i skrift och elever i skrivsvårigheter kan ofta hamna i kläm. LÄS MER

 2. 2. OPTIMISATION AND UNDERSTANDING OF TECHNOLOGICAL ARTEFACTS An Experimental Study Investigating the Role of Causal Cognition and Social Learning in Micro-society Paradigms

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Albin Högberg; Eva Iliefski-Janols; [2023-02-01]
  Nyckelord :Cumulative Technological Culture; Cognitive Niche Hypothesis; Cultural Niche Hypothesis; Social Learning; Causal Cognition; Micro-society Paradigms;

  Sammanfattning : Cumulative technological culture - how humans can build upon and improve the technology and tools of earlier generations - has been regarded as a main contributing factor for Homo sapiens' success as a species. In this study we investigate the role of causal cognition and social learning in the optimisation of technological artefacts. LÄS MER

 3. 3. Reflections on One’s Own Body : An Approach to the Potential of Self-Image in HCI

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rebeca Blanco Cardozo; [2023]
  Nyckelord :soma design; first-person perspective; self-image; embodied interaction; self-fashioning technologies; soma design; förstapersonsperspektiv; självbild; förkroppsligad interaktion; self-fashioning teknik;

  Sammanfattning : Self-image and the way we present ourselves to the world are highly relevant in today’s society, fostered to some extent by the ubiquitous use of technology. For example, the idealized body image that is disseminated in the media and on social networks can affect the relationship we have with ourselves. LÄS MER

 4. 4. Matematikängslan - bryt onda cirklar : Faktorer i det förebyggande arbetet i matematikundervisningen ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Jeanette Lennartsson; Pernilla Söderqvist Olsson; [2023]
  Nyckelord :Matematikängslan; matematiska prestationer; matematisk lärmiljö; relationer; speciallärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Lennartsson, J. & Söderqvist Olsson, P. (2023). Matematikängslan – bryt onda cirklar. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska lärmiljön på förskolan : Vilka didaktiska val gör förskollärare vid planering och utformning av förskolans fysiska lärmiljö?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jasmine Nilsson; Therése Brorsson; [2023]
  Nyckelord :Lärmiljö; artefakter; material; didaktik; inflytande; Montessori; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Följande examensarbete handlar om förskolans fysiska lärmiljö utifrån ett förskollärarperspektiv. Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare resonerar när de planerar och konstruerar den fysiska lärmiljön på avdelningen samt hur barnen ges inflytande i denna process. LÄS MER