Sökning: "artefakter"

Visar resultat 1 - 5 av 740 uppsatser innehållade ordet artefakter.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lagerroos Emily; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; identitet; identitetsutveckling; kultur; material; metoder; miljö; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Deep Ring Artifact Reduction in Photon-Counting CT

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Konstantinos Liappis; [2022]
  Nyckelord :Photon¬counting; Spectral CT; Material Decomposition; Deep learning; Resnet; Ring artifact; Sinogram; Fotonräknande; Spektral datortomografi; Materialdekomposition; Djupinlärning; Resnet; Ringartefakt; Sinogram;

  Sammanfattning : Ring artifacts are a common problem with the use of photon-counting detectors and commercial deployment rests on being able to compensate for them. Deep learning has been proposed as a candidate for tackling the inefficiency or high cost of traditional techniques. LÄS MER

 4. 4. Bråkar ordet? : En läromedelsanalys av matematikböckers användning av ord och begrepp för att beskriva bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Minerva Atole-Nilzon; Sara Norling; [2022]
  Nyckelord :Fraction; Multimodal text; Constructivism; Concept; Qualitative content analysis; Bråk; Multimodala texter; Konstruktivism; Begrepp; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Inom matematik har bråk definierats som ett av de svåraste områdena att lära sig. En stor del av att förstå och räkna med bråk är att förstå begreppen som används inom matematik. LÄS MER

 5. 5. Teknisk skuld och motstridigheter : En studie om samspelet mellan IT och verksamhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Lia Forslund; Emelia Karlsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är en metafor för omogna, ofullständiga eller otillräckliga tekniska artefakter i mjukvaruutvecklingens livscykel som orsakar högre kostnader och lägre kvalitet på lång sikt. Att ådra sig teknisk skuld kan på kort sikt skapa fördelar som att påskynda mjukvaruutvecklingen, dock på bekostnad av extraarbete när det gäller systemets framtida utvecklings- och förvaltningsbarhet. LÄS MER