Sökning: "Delegation process"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Delegation process.

 1. 1. Distriktssköterskors erfarenheter av att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter inom hemsjukvård : - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Caroline Engström; Camilla Petersson; [2020]
  Nyckelord :Delegation process; Nursing Care; Qualitative content analysis; Safe care; Unlicensed personnel; Delegeringsprocess; Kvalitativ innehållsanalys; Omvårdnad; Säker vård; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande och omfattar medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Allt mer avancerad sjukvård sker idag i patienternas hem där icke legitimerad personal utför en stor del av omvårdnadsuppgifterna. LÄS MER

 2. 2. BIM360 BUILD SOM VERKTYG I VVS-PRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Daniel Svensson; Albin Stark; [2019]
  Nyckelord :Quality assurance; BIM360 Build; Implementation; HVAC production; Digitization; Kvalitetssäkring; BIM360 Build; Implementering; VVS-produktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. LÄS MER

 3. 3. Managing Business Processes when stakes are high : Analyzing risks in the Homologation process at Scania Korea Group

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Patrik Brandt; Jacob Engert; [2019]
  Nyckelord :Homologation; Business process; Automotive; Fmea; Risk analysis; Process mapping; Process improvement; Certification;

  Sammanfattning : Background: South Korea is one of the countries currently enforcing more strict emission standards for heavy-duty vehicles, as a result of the global push to restrict pollution. In addition, there has been recent scandals involving several well-established automotive companies manipulating emissions tests and not fulfilling regulations. LÄS MER

 4. 4. Medborgarnas kamp för Trädgårdsstaden Bromma - om ökad delaktighet i planering som potentiellt medel för självsegregation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Paula Kviman; [2018]
  Nyckelord :Self-segregation; public participation; The Garden City Bromma; densification; detailed development plan; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the relationship between public participation and self-segregation. The Delegation for Sustainable Cities (2012) argue that it is problematic that measures against segregation often are project-based, with a unilateral focus on socioeconomic weak areas. LÄS MER

 5. 5. Kapitalbuffertkraven ur ett konstitutionellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wickholm; [2018]
  Nyckelord :Kapitalbuffert; Kapitaltäckning; finansiella reglering; Basel 3; kontracyklisk kapitalbuffert; kapitalbuffert för systemviktiga institut; systemriskbuffert; kapitalkonserveringsbuffert; bankrätt;

  Sammanfattning : Following the global financial crisis in 2007-2009, there has been a rapid regulatory development of the international financial market. Arguably, the magnitude of the costs resulting from this crisis was caused by the fact that banks and other financial institutions, due to inadequate regulation, did not have sufficient capital to handle the unpredicted disturbances in the financial market. LÄS MER