Sökning: "Deconstruction"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet Deconstruction.

 1. 1. Är återvinningsanläggningar redo för solceller innehållande nanotrådar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Kask Ogenblad; [2020]
  Nyckelord :Solceller återvinningsanläggning nanotrådar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rise of solar cells have been received with open arms as a renewable energy resource in Sweden. The new generation of solar cells containing semi conductive type III-V nanowires may pose, without proper safety measures, negative implications on health and the environment. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapspraktik i koreografiska processer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Reppen; [2020]
  Nyckelord :leadership; leadership practice; dance; choreography; ledarskap; ledarskapspraktik; dans; koreografi;

  Sammanfattning : Leadership in choreographic processes have not received enough academic attention. An unwillingness and unfamiliarity to use the concept of leadership can be discerned in artistic contexts, despite the impact leadership has on, for example, learning and socialization into the roles of dancers, students, choreographers and teachers. LÄS MER

 3. 3. Investigating the Environmental Footprint of Swedish Household Consumption

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tobias Steinegger; [2019]
  Nyckelord :Environmental Footprint; Sweden; Consumption; Household; Expenditures;

  Sammanfattning : Production-based indicators show that Sweden has lower emissions per capita than other high-income countries. Nevertheless, scientific evidence points to a significant overshoot of some of the planetary boundaries, especially regarding climate change, if Swedish consumption-related emissions abroad are considered. LÄS MER

 4. 4. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER

 5. 5. Arkivariens balansakt : en dekonstruerande läsning av offentlighets- och sekretesslagen med fokus på dess framställning av integritet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anton Almer; Madelene Svensson; [2019]
  Nyckelord :Integrity; Contextual integrity; Personal integrity; State integrity; Deconstruction; Discourse analysis; Post-structuralism; Law; Archive; Archivist; Archival science; Public Access and Secrecy Act; Interdisciplinary; ALM; integritet; diskursanalys; arkivvetenskap; ABM; offentlighetslagen; sekretesslagen; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden there are many laws that apply to government archives. Amongst them are the Public Access and Secrecy Act (offentlighets- och sekretesslagen) which regulates which records are bound by secrecy and which are rendered public. LÄS MER