Sökning: "Design activism"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Design activism.

 1. 1. Funktionsaktivsm : Onlineaktivism och samhällsengagemang på Twitter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Fredrik Wintzell; [2018]
  Nyckelord :civic engagement; online activism; disability; twitter; nethnography; design; media and communication technology; samhällsengagemang; onlineaktivism; funktionsvariation; funktionsnedsättning; twitter; netnografi; design; medietknik;

  Sammanfattning : Activism and Civic engagement on social media have been taking place since they became a part of communication takes place in people’s everyday lives (Mihailidis 2015). This thesis aims to study the new opportunities for civic engagement and activism that have arisen through the growth of digital media. LÄS MER

 2. 2. The memorialization of conflict in the digital age: A Narrative Study on human rights workers’ perceptions and experiences of digital memory in Turkey

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lucas Hellwig; [2018]
  Nyckelord :memory; digitization; Turkey; human rights; alternative narrative; peace and conflict;

  Sammanfattning : Historically, Turkey has always struggled with a deeply divided and conflicted society, in which various political actors but also civil society actors have sought for truth and justice. Against the background of past human rights violations in Turkey and the digital development, human rights workers are confronted with new opportunities and mediums of tools but also with the digital sphere full of risks in their advocacy for human rights. LÄS MER

 3. 3. Rejecting Fate : The challenge of a subaltern community to the creation of a sacrifice zone in Can Sant Joan, Catalonia

  Master-uppsats, KTH/Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

  Författare :Sergio Ruiz Cayuela; [2018]
  Nyckelord :political ecology; environmental justice; environmental humanities; subaltern environmentalism; slow violence; sacrifice zones; environmental humanities;

  Sammanfattning : It was my first visit ever to the neighborhood association – in February 2017 – and the phone rang again in the contiguous room. “I’m sorry” apologized José Luis “but our colleagues are not here yet and I need to answer the phone”. LÄS MER

 4. 4. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 5. 5. Paths to Meaningful Youth Involvement at the International Climate Change Negotiations: Lessons from COP22 in Marrakesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Larissa Kwiatkowski; [2017]
  Nyckelord :Deliberative Democracy; Agonistic Pluralism; Youth; Climate Change; Activism; Meaningful Involvement; Sustainable Development;

  Sammanfattning : In the last decade, anthropogenic climate change has caused strong impacts on natural and human systems worldwide. It is of particular importance to include youths in the international decision-making process centred on climate change as they represent the closest living relatives to future generations. LÄS MER