Sökning: "Elisabeth Wilhelmsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisabeth Wilhelmsson.

 1. 1. Hur digitala verktyg och digitala hjälpmedel kan främja samhandling och tillgänglighet i särskolans undervisning : Några lärares tankar kring förutsättingar och användande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ekblad; Elisabeth Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket ska lärare säkerställa god och väl anpassad undervisning som främjar alla elevers utveckling. Förutsättningen för lärande och utveckling, enligt specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], är att få känna och uppleva delaktighet. Då behöver möjligheterna för det förbättras för elever med funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Kan vi sluta nu? Jag vill rita!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Karoline Persson; Elisabeth Wilhelmsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Delaktighet; Inflytande; Förhållnignssätt;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har problematiken kring begreppen delaktighet och inflytande studerats. Detta kopplas till att begreppen gärna likställs. Syftet med studien är att undersöka hur pedagogers förhållningssätt kan påverka barns delaktighet och inflytande i lärarstyrda musikaktiviteter. LÄS MER

 3. 3. About the aims of China's Anti-Monopoly Law : -With special reference to the concept of socialist market economy

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap; Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Elisabeth Alsnäs; Petra Wilhelmsson; [2009]
  Nyckelord :Antimonopoly law; competition law; socialist market economy;

  Sammanfattning : Chinas first comprehensive competition law, the Anti-monopoly law of the People’s Republic of China (AML), was enacted on August 1, 2008. Despite a long history of planned economy, the Chinese economy has developed into one of the fastest growing economies in the world during the last decades. LÄS MER