Sökning: "Emalj"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Emalj.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan fluoridkoncentration i dricksvatten och dental fluoros i Sydafrika : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sidora Younan; Amanda Zidane David; [2020]
  Nyckelord :dental fluorosis; drinkingwater; fluoride; fluorideconcentration; oral health; South Africa.; dental fluoros; dricksvatten; fluor; fluoridkoncentration; oral hälsa; Sydafrika;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mineraliseringsstörning på tänder kan antingen vara genetiska eller orsakas av interna och/eller externa faktorer. De olika faktorerna orsakar antingen en lokal eller en generell mineraliseringsstörning på emalj. En av faktorerna är en kemikalisk i form av fluor. LÄS MER

 3. 3. Parodontit på häst och dess olika etiologier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Tegler; [2017]
  Nyckelord :ekvin; parodontit; tänder; cement; diastema;

  Sammanfattning : Begreppet ”periodontal disease” innebär på svenska en parodontit, vilket innebär en inflammation av tandens parodontium, vilket är tandens stödjevävnad. Det är en sjukdom som är mycket smärtsam, men symptom ses nödvändigtvis inte förrän i de sena stadierna av sjukdomsförloppet. LÄS MER

 4. 4. Fluorlack- effekt på kariesprogression

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Sördell; Therese Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Fluorlack; karies; progression;

  Sammanfattning : Introduktion: Karies är en vanlig sjukdom som drabbar stor del av befolkningen. För att karies ska uppstå behövs tand, bakterier och frekvent intag av fermenterbara kolhydrater. En skyddande faktor mot karies är fluor vilket hämmar demineralisering samt gynnar remineralisering. LÄS MER

 5. 5. Karies bland barn och ungdomar med astma

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linnéa Posti; Emma Nord-Backman; [2015]
  Nyckelord :Astma; Karies; Barn; Ungdomar; Oral hälsa;

  Sammanfattning : Astma är en vanligt förekomman sjukdom som drabbar luftvägarna. Den är av kronisk-form och drabbar människor i alla åldrar. Karies är en multifaktoriel sjukdom som omfattar skador på tandens emalj för att spridas mot pulparummet.  . LÄS MER