Sökning: "Emalj"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Emalj.

 1. 1. Parodontit på häst och dess olika etiologier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma Tegler; [2017]
  Nyckelord :ekvin; parodontit; tänder; cement; diastema;

  Sammanfattning : Begreppet ”periodontal disease” innebär på svenska en parodontit, vilket innebär en inflammation av tandens parodontium, vilket är tandens stödjevävnad. Det är en sjukdom som är mycket smärtsam, men symptom ses nödvändigtvis inte förrän i de sena stadierna av sjukdomsförloppet. LÄS MER

 2. 2. Fluorlack- effekt på kariesprogression

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annelie Sördell; Therese Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Fluorlack; karies; progression;

  Sammanfattning : Introduktion: Karies är en vanlig sjukdom som drabbar stor del av befolkningen. För att karies ska uppstå behövs tand, bakterier och frekvent intag av fermenterbara kolhydrater. En skyddande faktor mot karies är fluor vilket hämmar demineralisering samt gynnar remineralisering. LÄS MER

 3. 3. Karies bland barn och ungdomar med astma

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Posti; Emma Nord-Backman; [2015]
  Nyckelord :Astma; Karies; Barn; Ungdomar; Oral hälsa;

  Sammanfattning : Astma är en vanligt förekomman sjukdom som drabbar luftvägarna. Den är av kronisk-form och drabbar människor i alla åldrar. Karies är en multifaktoriel sjukdom som omfattar skador på tandens emalj för att spridas mot pulparummet. . LÄS MER

 4. 4. Marginal discoloration in dental veneers - Depending on type of cement and removal technique of excess cement.

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Therese Lindström; Elizabeth Tapia; [2015]
  Nyckelord :veneers; marginal discoloration; discoloration; cement; removal technique;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka resistens mot marginala missfärgningar av en adhesivt cementerad keram till emalj beroende på typ av cement, teknik för avlägsnande av överskottscement och kombinationen av de två faktorerna. Metod: 60 extraherade tänder preparerades i emalj med en slipmaskin till en 90° vinkel. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenser av tandblekning för oral hård- och mjukvävnad : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisette Lorentzon; Åsa Lundqvist; [2014]
  Nyckelord :Oral hårdvävnad; oral mjukvävnad; tandblekning;

  Sammanfattning : Introduktion: Tandblekning har förekommit sedan mitten av 1800-talet och är en efterfrågad behandling inom tandvården. Missfärgningar beror på inre och yttre faktorer och för att bleka tänderna finns flera tandblekningstekniker. Väteperoxid och karbamidperoxid med varierande koncentration används. LÄS MER