Sökning: "Embody"

Visar resultat 11 - 15 av 123 uppsatser innehållade ordet Embody.

 1. 11. Sustainability Management in large German companies : An analysis of the motives for conducting sustainability management and the roles of sustainability managers and experts

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Leonie-Isabelle Bimczok; Laura Juárez Wichmann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Management; Sustainability Experts; Sustainability Managers; Large German Companies; Sustainable Organizational Change;

  Sammanfattning : Implementing and conducting sustainability management in businesses today presents an urgent but also complex challenge for large German companies. To react to the fast-changing regulations and demands on the market and to reduce the complexity of sustainability, organizations have introduced sustainability departments as well as sustainability experts and managers. LÄS MER

 2. 12. Rocks in Vogue : on material flows within electronic devices

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)Konstfack/Industridesign

  Författare :Giorgia Burzio; [2021]
  Nyckelord :Design research; Material flows; Electronics; Energy; Battery; Care; Waste; Recycling; Craft; Critique; Landscape;

  Sammanfattning : Landscapes have been exploited and polluted by humans in order to obtain metals. Materials are treated as commodities: extracted, used inside our devices and appliances, then discarded as useless matter. The timespan of efficiency is shortened more and more due to obsolescence, material desire and constant innovation. LÄS MER

 3. 13. Gender Roles Represented by the Four Main Characters in Gone with the Wind by Margaret Mitchell

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Niklasson; [2021]
  Nyckelord :Gender roles; Gone with the Wind; Margaret Mitchell;

  Sammanfattning : Margaret Mitchell’s one and only novel, Gone with the Wind, was an instant hit when it waspublished in 1936. The novel is a romantic tragedy that takes place in a very traditional society inthe state of Georgia in the United States before, during, and after the Civil War. LÄS MER

 4. 14. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Märta Bergman; [2021]
  Nyckelord :urbana vildlandskap; vilda mellanrum; barn; fri lek; Stockholm; Hagsätra; förtätning; mätbara och omätbara värden;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om städernas obyggda mark och dess betydelse för barns fria lek. Det inkluderar en fördjupning av lek som fenomen och vikten av platser som tillåter interaktion. I arbetets innefattar även ett utforskande i hur dessa platser hotas av ett samhälle med stark tilltro till mätbara värden och fasta kategorier. LÄS MER

 5. 15. COLORUM : a ceramic investigation of form, in relation to balance and spatiality

  Master-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Åsa Johansson; [2021]
  Nyckelord :ceramics; basic geometric shapes; process; construction; spatiality; glazes; curiosity; playful; balance; embody;

  Sammanfattning : I call my project COLORUM - A ceramic investigation of form in relation to balance and spatiality. Colorum means colors in Latin. Dividing the word, color from English, and rum is space in Swedish. I have investigated the ceramic process through basic geometric shapes. LÄS MER