Sökning: "Emergency service management"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Emergency service management.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägglund; Eva Linde; [2022]
  Nyckelord :nurse; experience; threat; workplace violence; emergency service hospital; sjuksköterska; erfarenhet; hot; våld; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld förekommer inom nästan all sjukvårdsverksamhet och bland de värst drabbade är akutsjukvården och akutmottagningarna. Sjuksköterskor löper även större risk att utsättas för hot och våld än övriga yrkeskategorier på akutmottagningen. LÄS MER

 2. 2. Från personalbrist till kompetensbrist : Vårdenhetschefers förutsättningar och verktyg för att möta kompetensförsörjningsbehovet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Stenman; [2022]
  Nyckelord :competence management; nursing leadership; learning organisations; knowledge management systems; competence development; leadership for learning; managerial work.;

  Sammanfattning : For several years now, the healthcare service has been facing major recruitment challenges where the shortage of nurses is a reality. As time goes by and experienced employees leave the profession, managers are facing a transition to not only having a lack of resources but also a lack of competence. LÄS MER

 3. 3. Hänvisning till egenvård från sjuksköterskors perspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martin Claesson; Lina Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :non-conveyance; self-care; level of care; ambulance care; ambulance nurse; hänvisning; egenvård; vårdnivå; ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor i ambulanssjukvård har i allmänhet möjlighet att hänvisa patienter till egenvård om de saknar ett behov av akutsjukvård eller primärvård. Egenvård innebär att hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av patienten själv eller närstående. LÄS MER

 4. 4. Vacare : För en hållbar akutbemanning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Linus Dahlberg; Michaela Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Akutbemanning; Digitalisering; Vakans;

  Sammanfattning : During the current pandemic, emergency medical services (EMS) are needed more than ever, and for people to receive the care they need, all resources must be in place for the workload to be sustainable. Paramedics treat sick patients on a daily basis, which increases the risk of becoming infected. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Security Methods for the MQTT Protocol

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Victor Wolff; [2021]
  Nyckelord :DoS; MQTT; TLS; IPS; Energy consumption; DoS; MQTT; TLS; IPS; Energiförbrukning;

  Sammanfattning : There is an increasing trend of Internet of Things (IoT) solutions, and more products are getting connected to the internet. It is therefore important to create a protected link to prevent malicious attacks. This report includes Transport Layer Security (TLS) to create a secure link for the Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) protocol. LÄS MER