Sökning: "Erika Thomasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erika Thomasson.

 1. 1. Sjuksköterskans viktiga roll i arbetet med självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amelie Gunnarsson; Erika Stenström; Maja Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Self-harm behavior; nurse; experience; person-centered care; literature review.; Självskadebeteende; sjuksköterska; upplevelse; personcentrerad vård; litteraturöversikt.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett utbrett och komplext beteende. Psykisk ohälsa och ångest är de centrala orsakerna och kan drabba människor i alla åldrar. Patienter som söker vård känner rädsla för hur de kommer bli bemötta och har en rädsla om att inte bli förstådda av vårdpersonalen. LÄS MER

 2. 2. Inkrementell responsanalys av Scandnavian Airlines medlemmar : Vilka kunder ska väljas vid riktad marknadsföring?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning; Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Erika Anderskär; Frida Thomasson; [2017]
  Nyckelord :uplift models; incremental response analysis; net lift models; lasso regression; logistic regression; inkrementell responsanalys; lassoregression; logistisk regression;

  Sammanfattning : Scandinavian Airlines has a large database containing their Eurobonus members. In order to analyze which customers they should target with direct marketing, such as emails, uplift models have been used. LÄS MER