Sökning: "Exhibition history"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Exhibition history.

 1. 1. Formalinarvet: Oetiska samlingar eller unik kulturhistoria?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Södling; [2019-04-17]
  Nyckelord :rasbiologi; eugenik; anatomiska samlingar; fysisk antropologi; rashygien; repatriering; gallring; västarvet; naturhistoriska museet; post-kolonialism; ICOM; Anders Retzius; siamesiska tvillingar; mänskliga kvarlevor; kronocentrism;

  Sammanfattning : Abstract This text will discuss the case of clearance at the Naturhistoriska Museum in Gothenburg, where political powers have ordered clearance of the collection of human remains. Among these human remains are a pair of human twins which have been subject to some debate and have been kept away from the exhibition for some years. LÄS MER

 2. 2. Shamaner, komplicerade ceremonier och heliga stenar : En religionshistorisk studie av religion som kategori i Etnografiska museets utställning Nordamerikas indianer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Matilda Rosén; [2019]
  Nyckelord :history of religion; museumification; North American indigenous people; critical religion theory.;

  Sammanfattning : What is religion? That is a question that have been asked and answered over and over again since the invention of the word itself. The definition of religion is still engaging and dividing social science. Despite that, the word has a untaught part of our everyday life. We meet the word on the news, in conversations and in education. LÄS MER

 3. 3. Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland” : En undersökning av kvinnor och mäns representation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martina Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :gender; exhibitions; representation; genus; genussystem; utställning; representation;

  Sammanfattning : Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. LÄS MER

 4. 4. Den cirkulerande raskunskapen : interaktionen mellan rasbiologiska institutet och allmänheten 1922-1935, sedd ur ett kunskapshistoriskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Måns Ahlstedt Åberg; [2019]
  Nyckelord :history of knowledge; circulation of knowledge; professional non-professional actors; interaction; eugenics; Statens institut för rasbiologi the State’s Institute for Race Biology ; the Stockholm Exhibition of 1930; History and Archaeology;

  Sammanfattning : In recent years, history of knowledge has been established as a new theoretical field in the study of history. An important perspective in this field is the theory of circulation of knowledge, according to which knowledge should be studied through its movement between different spheres in society – movement that, furthermore, contributes to changing this knowledge. LÄS MER

 5. 5. Hotade skånska arter : ett gestaltningsförslag till Botaniska trädgården vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Holmberg; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; designprocess; Lunds Botaniska Trädgård; Skånes flora; byggnadsminne; intuition;

  Sammanfattning : The goal has been to come up with a design proposal for Lund Botanical Garden. Botan, which the garden is called in daily speech, is part of a project together with, Länsstyrelsen Skåne on native endangered species. One of their tasks in the project is to showcase the plant material and inform the public about the project and the plants. LÄS MER