Sökning: "Exhibition history"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Exhibition history.

 1. 1. The forgetting institution: Memory and oblivion in the National History Museum in contemporary Albania

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julián Emiro Roa Triana; [2020-09-03]
  Nyckelord :Museums; National history; Memory; Oblivion; Albania;

  Sammanfattning : National museums are institutions that exhibit historical narratives politically influenced by individuals,groups or governments. These actions are implemented inside the exhibition space of museums through thecreation of specific projects of memory and oblivion that seek to convert historic memory in an ideologicaltool. LÄS MER

 2. 2. IKONER PÅ KONSTMUSEUM En jämförande studie av Nationalmuseums utställning i Stockholm och utställandet av ikonen Guds Moder av Vladimir på Tretjakovgalleriet i Moskva

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Nordin; [2020-08-05]
  Nyckelord :heritage; heritagization; orthodox icons; museums;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen medhuvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2020, 180 hpGrundnivå2020:33.... LÄS MER

 3. 3. Att förmedla natur och historia : en analys av två utställningar på Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Axel Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Convey; Isomorphism; New Museology; Institutional Theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this masters thesis is to compare two exhibitions, ”The Human Journey” (Den mänskliga resan) at the Swedish Museum of Natural History and ”History of Sweden” (Sveriges historia) at the Swedish History Museum. Utilizing exhibition analysis and interviews with relevant staff personnel, with a basis in institutional theory, the thesis explores the differences between both of these museological institutions, the chosen exhibitions and the underlying themes of the natural sciences and cultural history respectivly. LÄS MER

 4. 4. Den egyptiska mumien, mosslik och reliker : Omtvistade och oomtvistade mänskliga kvarlevor i samlingar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Johanna Piili; [2020]
  Nyckelord :Human Remains; Museum Collections; Staff- and Institutional perspectives; Museum and Cultural Heritage; Scandinavia; Mänskliga kvarlevor; Museisamlingar; Personal- och institutionsperspektiv; museer och kulturarv; Norden;

  Sammanfattning : This study examines uncontested human remains from a staff- and institutional perspective in Scandinavia. Focusing on Sweden and Denmark, this study aims to understand more of the practice and approach concerning the Egyptian mummy, Bog bodies and Relics. LÄS MER

 5. 5. Genus och den utställda vikingen : Genusuttryck i vikingautställningen Welt der Wikinger från 1972

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Petter Nordmark; [2020]
  Nyckelord :Museums; exhibition; history museum; museum pedagogy; gender; Viking Age; Museer; utställning; historiskt museum; museipedagogik; genus; vikingatiden;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the temporary museum exhibit World of the Vikings (Welt der Wikinger), created by Sweden’s Statens Historia Museum (SHM), through the lenses of  gender and pedagogical analysis. The exhibit which was planned to be showcased in the German city of Kiel in time for the sailing Olympics in 1972 and had several goals in mind. LÄS MER