Sökning: "Extent"

Visar resultat 1 - 5 av 15763 uppsatser innehållade ordet Extent.

 1. 1. “QUALITY OF GOVERNMENT- FOR ALL?” QoG & Migrants' equal access to social rights

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Jonsson; [2023-01-23]
  Nyckelord :Migrants´ social rights; Quality of government; elites; public opinion; time-series cross-section data;

  Sammanfattning : The extent to which migrants can enjoy equal social rights as citizens vary between liberal democracies. Quality of government has been at the center of recent decades´ debates on states´ non-partial treatment of citizens. LÄS MER

 2. 2. Garden-based learning in teacher education in Germany - A mixed-method study of teacher students´ and teacher educators´ views on garden-based education

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lena Rothe; [2023-01-09]
  Nyckelord :garden-based learning; teacher education; food system education; case study; learning garden;

  Sammanfattning : Aim: This study focuses on achieving an in-depth understanding of teacher educators' and teacher students' perspectives on garden-based learning in the teacher education program in several universities in Germany. Theory: The theoretical framework is based on three theories. LÄS MER

 3. 3. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 4. 4. Kampen om uppmärksamheten : En undersökning om gymnasie- och universitetsstudenters mediekonsumtion inför det svenska riksdagsvalet 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Jacob Malmgren; Simon Brostedt; [2023]
  Nyckelord :mediekonsumtion; politiskt innehåll; studenter; användarteorin; sociala medier; traditionella medier;

  Sammanfattning : This study examines what motivated high school students and university students to consume political content prior to the Swedish 2022 election. In addition, this study aims to investigate if there are any connections between the consumer’s motivation, preferred media and political sympathies. LÄS MER

 5. 5. Webbrecensioner : En kvalitativ undersökning om hur företag upplever webbrecensioner och vad det har för påverkan på företagsvarumärke

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Noor Al-jandeel; Rizwan Ebrahimi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In correlation with increasing increasingly relevant. digitization , the dialogue about web reviews has become, which has increased Consumers tend to use web reviews to a large extent the relevance of the subject from the companies' perspective. LÄS MER