Sökning: "Föräldrarsamverkan på förskolan"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Föräldrarsamverkan på förskolan.

 1. 1. Specialpedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar kring specialpedagogik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Pernilla Fredriksson; [2012]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; tidiga insatser; föräldrasamverkan; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en insikt om hur förskollärare tänker kring specialpedagogik i förskolan och även vilka faktorer som har betydelse för förskollärares arbete med barn i behov av särskilt stöd. Vikt har även lagts vid förskollärares tankar runt tidiga insatser för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Föräldrasamverkan i förskolan ­ En kvalitativ intervjustudie om pedagogers syn på föräldrarsamverkan

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Pia Lundström; Anna Samuelsson; [2007]
  Nyckelord :Förskolan; föräldrasamverkan; föräldrakontakt; för;

  Sammanfattning : 1. Vilken innebörd lägger verksamma inom förskolan i begreppet föräldrasamverkan?. Ser verksamma inom förskolan föräldrasamverkan som något betydelsefullt för verksamheten?3. LÄS MER