Sökning: "Facility Location"

Visar resultat 16 - 20 av 90 uppsatser innehållade orden Facility Location.

 1. 16. Produktion av biokol i Östersunds kommun

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Fredrik Alm; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Biochar; avfallsmaterial; biokolsanläggning; koldioxidsänka;

  Sammanfattning : För att nå målet i Parisavtalet räcker det inte att enbart minska utsläppen av koldioxid, utan den måste fångas upp och lagras. Ett sätt att göra det är att öka växters och jordas förmåga att lagra kol, där kan biokol spela en viktig roll. Biokol bildas i en pyrolysprocess när organiskt material hettas upp utan tillgång till syre. LÄS MER

 2. 17. Reverse Logistics for Lithium-ion Batteries : A study on BPEVs in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marduch Tadaros; [2019]
  Nyckelord :Reverse Logistics; Supply Chain Network Design; Network Design; Supply Chain Optimization;

  Sammanfattning : In recent years the amount of newly registered electric vehicles, hybrid electric vehicles, and plug-in hybrid electric vehicles has increased rapidly in the Swedish market. These vehicles could be classified as battery-powered electric vehicles, and a majority carry a lithium-ion battery. LÄS MER

 3. 18. A Price-based Demand Response Programme for an Industrial Company : A Case Study of the Waste Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miguel Tavares; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change mitigation and sustainable economic development areon the main agenda of many developed countries. Moreover, emerging economies,such as China which makes up 18.5% of the world’s population, are facingmajor problems of air and water pollution. LÄS MER

 4. 19. Multi-scale modelling of fire in accelerator tunnels: a CERN case study

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Melchior Schepers; [2018]
  Nyckelord :Multi-scale modelling; CFD; tunnel fires; FDS; CERN; particle accelerator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Multi-scale modellering is een nieuwe benadering in het modelleren van rook en brand in systemen waarbij de grootte van het domein een meer conventionele volledige 3D modellering onmogelijk maakt. Het domein wordt opgesplitst in een 1D en 3D gedeelte om zo de simulatietijd te verminderen. LÄS MER

 5. 20. Evaluation of strategic stockpoints for UNFPA using a facility location mode

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Hansson; Dayanand Sagar; [2018]
  Nyckelord :Humanitarian Logistics; Facility Location; UNFPA; Perishable Commodities; Pre-positioning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Distribution and warehousing networks of Humanitarian Organizations has proven to be an area where cost reductions and shortened lead times can be achieved. Humanitarian organizations have also started pre-positioning goods in anticipation of disasters as a way to improve their disaster preparedness. LÄS MER