Sökning: "Fastighetsrätt hyresrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fastighetsrätt hyresrätt.

 1. 1. Juridiska problem vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt : En genomgång av ombildningsförfarandets problematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Marklund; Klas Palmér; [2021]
  Nyckelord :ombildning; ombilda; ombildning av hyresrätt; hyresrätt; bostadsrätt; ombildningslagen; jordabalken; hyreslagen; fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har varit en företeelse på den svenska bostadsmarknaden sedan 70-talet. Förfarandet är komplext och upplevs svåröverskådligt vilket inte sällan medför problem för ombildningens parter. LÄS MER

 2. 2. Svarthandel med hyreskontrakt : – En kritisk analys av de överväganden och förslag avseende åtgärder mot handel med hyreskontrakt som presenteras i SOU 2017:86

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Olivia Dagerstig; [2018]
  Nyckelord :hyresrätt; fastighetsrätt; nyttjanderätt; hyra; hyreskontrakt; svarthandel;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden är bristfällig och präglas av svarthandel med hyreskontrakt. I ett steg att komma tillrätta med problematiken har regeringen upprättat åtta bedömningar och förslag i SOU 2017:86; ”Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning”, vars syfte är att motverka den svarthandel med hyreskontrakt som förekommer. LÄS MER

 3. 3. Rörlig hyressättning för lokaler - Särskilt om index-baserade hyresklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; civilrätt; kommersiell hyresrätt; indexklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln för bestämmandet av hyran i svensk rätt är att hyran ska vara till beloppet bestämd av parterna i avtalet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 19 § Jordabalken (1970:994). LÄS MER

 4. 4. Estetiska krav på en hyreslägenhet? : – Estetisk brist som självständig grund för åtgärdsföreläggande

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ena Hodzic; [2017]
  Nyckelord :Hyresrätt; åtgärdsföreläggande; estetiska brister; sedvanligt underhåll; bristande underhåll; hinder eller men; den allmänna uppfattningen i orten; fastighetsrätt; hyreslägenheter; lägenhetens skick; eftersatt underhåll; hyresvärdens underhållsskyldighet;

  Sammanfattning : JB 12 kap. 15 och 16 §§ låter sig tolkas på så sätt att eftersatt underhåll självständigt kan ligga till grund för åtgärdsföreläggande. Samtidigt framgår det av rättspraxis att åtgärdsföreläggande endast meddelas för brister som utgör hinder eller men i nyttjanderätten. LÄS MER

 5. 5. Renoveringen av miljonprogrammet : Bidrar jordabalken till den rådande bostadsbristen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Lundevall; [2015]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; fastighetsrätt; hyresrätt; renovering; stambyte;

  Sammanfattning : Bostadsbristen i Sveriges storstäder är hög och efterfrågan på framförallthyresrätter växer. Enligt Boverket har bostadsbyggandet under de senaste årenåter ökat men inte alls i takt med behovet av bostäder. LÄS MER