Sökning: "Fetal rights"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Fetal rights.

 1. 1. Am I not a woman even when I am pregnant?: An analysis of the development of fetal rights in policy documents in Europe and how pregnant women are fetal containers and second-class citizens

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Danielle Fröstad; [2021-10-14]
  Nyckelord :Pregnant women; Fetal containers; Second-class citizens; Fetal rights; Women’s rights; Policing; Human rights; Biopower; Biopolitics;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the development of fetal rights in policy documents in Europe and how fetal rights and the protection of fetal life can be a part of the discussion of how pregnant women are associated with being “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. The study aims to identify different articles and paragraphs in policy documents that can identify the connection between fetal rights and pregnancy rights and how pregnant women are “fetal containers” and(/or) “second-class citizens”. LÄS MER

 2. 2. Legal Boundaries : Women's Reproductive Self-determination Rights Versus Fetus's Right to Life. – An Analysis on Georgia Fetal Heartbeat Bill. (H.B.481)

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Victor Dike Wokekoro; [2021]
  Nyckelord :Women s reproductive self-determination rights; fetus s right to life; Georgia fetal heartbeat bill H.B.481 ; Pro-choice; Pro-life.;

  Sammanfattning : Through the fetal heartbeat House-Bill-481, Georgia (U.S) has taken a Pro-life stance on the constitutionally enshrined women's reproductive self-determination rights versus the proposed fetus's right to life by banning abortion after six weeks of gestation. LÄS MER

 3. 3. Anti-abortion legislation: What is the problem represented to be? : A critical policy analysis of the “heartbeat bills” in the United States.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :anti-abortion legislation; fetal heartbeat; fetal rights; subjectification effects;

  Sammanfattning : Since the introduction of a new type of anti-abortion legislation in the United States which bans abortions after a fetal heartbeat can be detected, women’s options regarding abortion are being limited. How “problems” are represented or constituted in legislation shows that problems are time, place and context dependant. LÄS MER

 4. 4. Perinatala utfall hos kvinnor som genomgått könsstympning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Elina Jorild; Kristin Staf; [2020]
  Nyckelord :FGM; Female genital mutilation; Neonatal outcomes; Perinatal outcomes; FGM; Kvinnlig könsstympning; Neonatala komplikationer; Perinatala komplikationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund Kvinnlig könsstympning (Female Genital Mutilation, FGM) är en uråldrig tradition med starka band till kulturell och etnisk identitet. Mer än 200 miljoner kvinnor och flickor beräknas vara könsstympade och årligen riskerar cirka 3,9 miljoner ytterligare flickor att utsättas. LÄS MER

 5. 5. ”Barnet är ju inte en juridisk person så det blir ju ett dilemma” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av arbetet med gravida kvinnor med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Amanda Billinger; Maria Tomter Anderson; [2018]
  Nyckelord :substance abuse; pregnancy; compulsory treatment; social work; missbruk; graviditet; tvångsvård; socialt arbete;

  Sammanfattning : Statistik från Socialstyrelsen visar att den 1 november 2016 tvångsvårdades 384 personer med missbruksproblematik i Sverige. Mellan år 2000–2009 dokumenterades 150 graviditeter och åtta förmodade graviditeter som resulterade i 94 barn som föddes av kvinnor som fick vård enligt LVM. LÄS MER