Sökning: "Filippa Börjeson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filippa Börjeson.

 1. 1. Den relationella kommunen? : En intervjustudie av privat/offentlig samverkan inom krishanteringsområdet på kommunal nivå i Värmlands län

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Filippa Börjeson; [2012]
  Nyckelord :Governance; network; cooperation; coordination and private public sector; Governance; nätverk; samverkan; samordning och privat offentlig sektor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att förstå omorganisationer : En studie av det svenska krisberedskapsområdet 2000-2010 

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaperKarlstads universitet

  Författare :Filippa Börjeson; [2010]
  Nyckelord :reorganizations; crisis management; Sweden; policy theory; context; content; actors; process; agenda-setting; environmental scanning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER