Sökning: "Markus Jalmerot"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Markus Jalmerot.

 1. 1. Tradingmodeller för valutamarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Jalmerot; Carl-Johan Axsäter; [2004]
  Nyckelord :DMI; MACD; Stochastics; RSI; tradingmodeller; valuta; stoploss; sharpekvot; money management; tekniska indikatorer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att testa olika tradingmodeller inom valutahandel, byggda på tekniska indikatorer, för att undersöka om man kan nå en positiv avkastning. Undersökningen omfattar 24 olika modeller, byggda på fyra olika tekniska indikatorer och med tre olika money management strategier. LÄS MER

 2. 2. Hedgefonder – Kategorisering & ranking av svenskregistrerade hedgefonder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Jalmerot; Borce Markovski; [2002]
  Nyckelord :Hedgefonder; högvattenmärke; kategorisering; riskjustering; strategiindelning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ge kunskap om hedgefonders egenskaper och stategier utifrån ett investerarperspektiv. Genom att studera den svenska hedgefondmarknaden ska vi dela in alla svenskregistrerade hedgefonder i kategorier. LÄS MER