Sökning: "Föräldrainflytande"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Föräldrainflytande.

 1. 1. Problematiken med sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum - Elever, föräldrar och lärares synpunkter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Jeppsson; Mergim Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Föräldrainflytande; mellanstadiet; multikulturellt; religion; sex- och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Målsättningen med denna kunskapsöversikt är att finna svar på vilken problematik som kan uppstå i sex- och samlevnadsundervisningen i ett mångkulturellt klassrum. Intresset för frågan väcktes i föregående kurser och under den verksamhetsförlagda utbildningen, där kulturell diversitet har gjort sig särskilt påtaglig i sex- och samlevnadsundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrainflytande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Westlin; [2016]
  Nyckelord :föräldrainflytande; föräldrasamverkan; föräldraråd; värdegrund; skola; demokrati;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande i skolan har fått en ökad betydelse under senare år. Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare och rektorer ser på föräldrainflytande i skolan. Jag har använt mig av intervju som metod. LÄS MER