Sökning: "Frölunda torg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frölunda torg.

 1. 1. Mobilitet inom detaljhandeln: En jämförande studie av resvanor bland anställda inom detaljhandeln i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Anton Florén Göransson; Óli Valur Viglundsson; [2020-09-04]
  Nyckelord :Hållbar mobilitet; detaljhandel; Frölunda torg; innanför vallgraven; resvaneundersökning; resvanor; modal shift;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the travel habits of the employees in retailing within the region ofGothenburg. In particular, the thesis aims to identify differences in modes of travel betweenemployees from the peripherally located retailing area of Frölunda torg and the businesseslocated within the moat in the center of the city. LÄS MER

 2. 2. Shopping for Shared Value - A study about shared value creation at a shopping center

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :David Thurfjell; Sara Öskog; [2017]
  Nyckelord :shared value; collective impact; ecosystem; corporate social responsibility;

  Sammanfattning : Today, capitalism is increasingly held responsible for many of the social and environmental issues we can see in the world today. Adding to that, legitimacy of business has plummeted to a level never seen before in recent history. Traditionally, financial and social value creation has been held against each other. LÄS MER