Sökning: "Frans Henrik Kockum Jr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frans Henrik Kockum Jr.

  1. 1. Värre är det med pengarna: En undersökning av brev skrivna av två kapitalister under 1870-talet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

    Författare :Roger Borg; [2012]
    Nyckelord :Marx; Junior; Kapitalism; Rudolf Fredrik Berg; Kapitalist; Kapital; Frans Henrik Kockum Jr; Marxism; Varufetischism; Patriarkalism; Teknik; Genus; Brev; 1870-tal; 1800-tal; History and Archaeology;

    Sammanfattning : .... LÄS MER