Sökning: "Fredrik Huitfeldt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fredrik Huitfeldt.

 1. 1. 183 dagar eller sex månader? - Svensk beskattning av tjänsteresenärer med ett formellt respektive ekonomiskt arbetsgivarsynsätt i ett EU-rättsligt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Huitfeldt; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; skatterätt; tax law; ekonomisk arbetsgivare; economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish government has proposed introducing the concept of economic employer in Swedish tax law. The changes are proposed to take effect on 1 January 2021 and entail that some individuals, whose income was previously tax exempt due to the so called 183-day rule, now will be subject to Swedish income tax. LÄS MER

 2. 2. Rätten till sin jord - En rättshistorisk studie om bönders rätt till jorden och dess avkastning under 1600- och 1700-talen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Huitfeldt; [2017]
  Nyckelord :Rättshistoria; Skatterätt; Äganderätt; Agrarhistoria; Jordbrukshistoria; Skattehistoria; Beskattningshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jordägande i Sverige idag är inte vad det en gång var. På 1600- och 1700-talen var den svenska jorden indelad i tre olika jordnaturer, skatte-, krono- och frälsejord. Dessa medförde olika rättigheter och skyldigheter för brukaren, och deras äganderättsliga struktur varierade. LÄS MER