Sökning: "ekonomisk arbetsgivare"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden ekonomisk arbetsgivare.

 1. 1. Skiljeförfarande i anställningsförhållandet - En utredning av balansen mellan fri avtalsrätt i skiljeförfarande och anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jens Isaksson; [2021]
  Nyckelord :Skiljeförfarande; skiljeklausul; generalklausul; anställningsavtal; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. LÄS MER

 2. 2. Beskattning vid tillfälligt arbete i Sverige : En studie av införandet av synsättet ekonomisk arbetsgivare vid tillfälligt arbete i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Strategi för hållbar utveckling på Åkerströms Björbo AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Amanda Friberg; Vendela Notlöv; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den växande medvetenheten om behov av hållbar utveckling har väckt intresse hos små och medelstora företag att göra ändring i sin verksamhet. Syftet med rapporten är att undersöka hur ett medelstort företag är förberett med att upprätta ett hållbarhetsarbete med avseende på företagets nuläge, samt undersöka vilka fördelar arbetet med hållbar utveckling ger företaget. LÄS MER

 4. 4. Intern employer branding i revisionsföretag : En kvalitativ flerfallsstudie om hur Big Four företagen kan minska sin personalomsättning

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl Öberg; Mikaela Carlsson; [2020]
  Nyckelord :employer brand; employer branding; internal employer branding; employee turnover; audit firms; employer brand; employer branding; intern employer branding; personalomsättning; revisionsföretag;

  Sammanfattning : Att lyckas behålla anställda har blivit en alltmer vanlig fråga för arbetsgivare i och med en förändrad arbetsmarknad med hög konkurrens, och en för hög omsättning av personal kan få stora konsekvenser för ett företag. En bransch som länge präglats av hög personalomsättning är revisionsbranschen, och trots att tidigare studier har gjorts för att hitta anledningar till detta är det fortfarande ett omtalat problem, och revisionsbyråerna arbetar ständigt med att få sina anställda att stanna kvar på företagen, inte minst Big Four företagen. LÄS MER

 5. 5. Uppbörd av skatt och andra förpliktelser – En EU-skatterättslig analys av ett antal lagändringar i SFL som berör utländska företag som bedriver näringsverksamhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Theodor Hoffert; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Skatterätt; Tax Law; Ekonomisk arbetsgivare; Economic employer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Riksdagen har under hösten 2020 antagit de lagförslag som utarbetats i prop. 2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige. Den mest omtalade ändringen avser den s.k. LÄS MER