Sökning: "Freja Dahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Freja Dahl.

  1. 1. Min värld är bättre än din : kosmopoliter och fundamentalister i svensk politik

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Sebastian Dahl; Freja Kalderén; [2014]
    Nyckelord :Feministiskt initiativ; Sverigedemokraterna; kosmopolitism; fundamentalism; Giddens; motdemokrati; multikulturalism; medborgarengagemang; sociala medier; identitetspolitik; ny dimension; Social Sciences;

    Sammanfattning : I denna uppsats har vi studerat Sverigedemokraternas och Feministiskt initiativs officiella Facebooksidor, samt den politiska bloggen Avpixlat, vars politiska tillhörighet kopplas till SD. Syftet med studien är att med utgångspunkt i den dimension om kosmopolitism och fundamentalism som Giddens (2010) diskuterar, undersöka hur Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna på sociala medier hanterar ett alltmer globaliserat och multikulturellt samhälle. LÄS MER